RF-CONCRETE | Vstupní data

Funkce programu

Pro usnadnění zadání dat jsou přednastaveny plochy, pruty, sady prutů, materiály, tloušťky ploch a průřezy definované v programu RFEM. Většina dialogových oken umožňuje grafický výběr prvků pomocí funkce [Vybrat]. Kromě toho lze využít přístup ke globálním databázím materiálů a průřezů. Zatěžovací stavy, kombinace zatížení a výsledků je možné libovolně slučovat do různých návrhových případů. Tabulky se záložkami slouží k zadání veškerých údajů o výztuži dle příslušné normy pro posouzení železobetonu. Zadání geometrických dat závisí na jednotlivých částí modulu RF-CONCRETE:

  • RF-CONCRETE Members vyžaduje například údaje o odstupňování výztuže, počtu vrstev, střihů třmínků a typu ukotvení. Pro posouzení požární odolnosti železobetonových prutů je nutné definovat třídu požární odolnosti, specifické vlastnosti materiálu a strany průřezu vystavené ohni.
  • RF-CONCRETE Surfaces umožňuje zadat například krytí výztuže, směry výztuže, minimální a maximální výztuž, základní výztuž k použití nebo navrženou podélnou výztuž a její průměr.

Plochy a pruty lze kombinovat v takzvaných „sadách výztuže“, jejichž návrhové parametry se liší. Tímto způsobem lze rychle vypočítat návrhové alternativy s různými okrajovými podmínkami nebo upravenými průřezy.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD