RF-CONCRETE | Wyniki

Funkcja produktu

Po zakończeniu obliczeń, moduł RF-CONCRETE wyświetla zbrojenie wymagane oraz wyniki obliczeń w stanie granicznym użytkowalności w przejrzyście ułożonych tabelach. Oprócz tego moduł wyświetla wszystkie wartości pośrednie.

Wyniki RF-CONCRETE Surfaces pokazane są graficznie w postaci izolinii, izopowierzchni lub wartości numerycznych. Wyświetlane wyniki dla zbrojenia podłużnego mogą być przedstawiane według zbrojenia wymaganego, wymaganego zbrojenia dodatkowego, zapewnionego zbrojenia podstawowego lub dodatkowego oraz zapewnionego zbrojenia całkowitego. Izolinie dla zbrojenia podłużnego można wyeksportować jako plik DXF i wykorzystać w programach CAD, w których stanowią podstawę dla szkiców zbrojenia.

Wyniki RF-CONCRETE Members można wyświetlać jako wykresy wyników na odpowiednim pręcie. Zaprojektowane zbrojenie podłużne oraz strzemiona zbrojeniowe są wyświetlane w tabelach wraz ze szkicami. Zbrojenie to można edytować i zmieniać na przykład ilość prętów i zakotwień, a modyfikacje te zostaną zaktualizowane automatycznie. Betonowy przekrój ze zbrojeniem może być wyświetlony w renderowaniu 3D. Opcję tę można wykorzystać do optymalnego udokumentowania danych dotyczących zbrojenia, podczas tworzenia jego szkiców zawierających wykaz stali.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD