RF-CONCRETE | Výsledky

Funkce programu

Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení mezního stavu použitelnosti a nutná výztuž v přehledně uspořádaných tabulkách, a to včetně všech mezihodnot.

RF-CONCRETE Members zobrazí výsledky jako průběhy výsledků na příslušném prutu. Součástí návrhů podélné a třmínkové výztuže jsou praktické nákresy výztuže. Navrženou výztuž lze dále upravovat a měnit například počet prutů a ukotvení. Změny se automaticky aktualizují. Betonové průřezy s výztuží je možné vizualizovat pomocí 3D renderování. Tato možnost představuje optimální způsob dokumentace údajů pro zhotovení výkresů výztuže a jejich výkazů.

RF-CONCRETE Surfaces graficky znázorní výsledky jako izolinie, izoplochy nebo číselné hodnoty. Výsledky návrhu podélné výztuže lze seřadit podle nutné výztuže, nutné přídavné výztuže, navržené základní nebo přídavné výztuže nebo podle navržené celkové výztuže. Izolinie podélné výztuže je možné exportovat jako soubor ve formátu DXF a dále využít jako základ pro výkresy výztuže v CAD programech.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD