RF-CONCRETE | Výsledky

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Funkce

29. dubna 2015

000116

Výsledky

Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení mezního stavu použitelnosti a nutná výztuž v přehledně uspořádaných tabulkách. Kromě toho se zobrazí také všechny mezihodnoty.

RF-CONCRETE Members zobrazí výsledky jako průběhy výsledků na příslušném prutu. Součástí návrhů podélné a třmínkové výztuže jsou praktické nákresy výztuže. Navrženou výztuž lze dále upravovat a měnit například počet prutů a ukotvení. Změny se automaticky aktualizují. Betonové průřezy s výztuží lze vizualizovat pomocí 3D renderování. Tato možnost představuje optimální způsob dokumentace údajů pro zhotovení výkresů výztuže a jejích výkazů.

Výsledky z modulu RF‑CONCRETE Surfaces lze graficky zobrazit jako izolinie, izoplochy nebo číselné hodnoty. Zobrazení podélné výztuže může být přitom rozčleněno podle nutné výztuže, nutné přídavné výztuže, navržené základní nebo přídavné výztuže a navržené celkové výztuže. Izolinie podélné výztuže lze exportovat v souboru DXF a dále je využít jako základ pro výkresy výztuže v CAD programech.

Napište komentář...

Napište komentář...

RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, plošné konstrukce, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD