Praca z modułem RF-/STEEL AISC

Funkcja produktu

Obliczenia rozpoczyna wybór metody (ASD lub LRFD) i wprowadzenie przypadków, grup i kombinacji obciążeń, które mają zostać obliczone. Kombinacje obciążeń według normy ASCE 7 można utworzyć ręcznie lub automatycznie w programie RFEM/RSTAB.

Podczas dalszych kroków można dostosować wstępnie zdefiniowane ustawienia dla bocznych podpór pośrednich, długości wyboczeniowych i innych parametrów obliczeniowych zależnych od normy, do których należy na przykład współczynnik modyfikacyjny Cb dla zwichrzenia lub współczynnik opóźnienia ścinania. Jeżeli używane są pręty ciągłe, można zdefiniować indywidualne warunki podparcia oraz mimośrody dla każdego węzła pośredniego wszystkich pojedynczych prętów. Specjalne narzędzie dla analizy MES, które działa w tle, określa obciążenia krytyczne oraz momenty wymagane dla analizy stateczności. 

W połączeniu z programem RFEM/RSTAB można wykorzystać metodę Direct Analisys Method, która uwzględnia obliczenia ogólne według analizy drugiego rzędu. W tym przypadku można pominąć specjalne współczynniki zwiększające.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL AISC 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD