Práce s RF-/STEEL AISC

  • Databáze znalostí

Funkce programu

26. září 2016

000171

Obecné

Nejprve je třeba rozhodnout, zda provést posouzení podle ASD nebo LRFD. Poté můžeme zadat posuzované zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků. Kombinace zatížení podle normy ASCE 7 lze ručně nebo automaticky generovat v programu RFEM/RSTAB.

Další specifikace zahrnují přednastavení příčných mezilehlých podpor, vzpěrné délky a další parametry posouzení dané normou, jako například modifikační součinitel Cb pro klopení nebo faktor smykového ochabnutí. V případě použití sady prutů lze definovat individuální podporové podmínky a excentricity pro každý vnitřní uzel jednotlivých prutů. Speciální nástroj pro MKP analýzu určí kritická zatížení a momenty nezbytné pro stabilitní analýzu.

Ve spojení s programem RFEM/RSTAB je také možné použít metodu Direct Analysis Method, která zohledňuje obecný výpočet podle analýzy druhého řádu. V tomto případě není zapotřebí speciálních faktorů zvětšení.

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 148x
  • Aktualizováno 5. listopadu 2020
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL AISC 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD