RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Vstupní data

Základní vlastnosti

000324 14. prosince 2015 Dynamická analýza Obecné Eurokód 8

Vstupní tabulky obsahují všechna nastavení potřebná pro stanovení vlastního kmitání, například hmotové tvary a řešiče vlastního kmitání.

RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations určí nejnižší vlastní čísla konstrukce. Počet vlastních čísel lze nastavit. Hmoty lze importovat přímo ze zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení (s možností importovat celou hmotu nebo jen části zatížení ve směru gravitace).

Přídavné hmoty na uzlech, liniích, prutech nebo plochách se definují ručně. Dále můžeme ovlivnit matici tuhosti pomocí importu normálových sil nebo modifikací tuhosti ze zatěžovacího stavu nebo kombinace zatížení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz