RF-/DEFORM | Vstupní data

Funkce programu

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

000349

29. dubna 2015

Obecné RF-/DEFORM

Údaje potřebné pro posouzení se zadávají ve dvou samostatných tabulkách. Vzhledem k přehledné a praktické koncepci je práce v přídavném modulu RF‑/DEFORM velmi jednoduchá.

Nejprve se vyberou zatěžovací stavy, skupiny nebo kombinace zatěžovacích stavů pro následné posouzení. Poté se manuálně nebo graficky zadají pruty a sady prutů a přiřadí se jim odpovídající přípustné mezní deformace.

Tyto deformace se mohou vztahovat na posunuté konce prutu nebo na nepřetvořenou konstrukci.

RFEM Ostatní
RF-DEFORM 5.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD