CRANEWAY | Posouzení

Funkce programu

Při výpočtu se generují zatížení a jejich kombinace, které simulují pohyb jeřábu po jeřábové dráze. Délku kroku pohybu jeřábu po dráze lze ručně nastavit.

Pro každou polohu jeřábu je možné vypočítat všechny kombinace příslušných mezních stavů (únosnost, únava, deformace, podporové síly). Kromě toho jsou k dispozici rozsáhlé možnosti nastavení pro výpočet metodou konečných prvků, například velikost konečných prvků nebo kritérium pro přerušení výpočtu.

Výpočet vnitřních sil jeřábového nosníku probíhá na deformovaném modelu konstrukce podle analýzy druhého řádu.

Samostatné Ocelové konstrukce
CRANEWAY 8.xx

Samostatný program

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

Cena za první licenci
1 480,00 USD