COMPOSITE-BEAM | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Podczas wprowadzania danych układu konstrukcji możliwe jest zdefiniowanie jednoprzęsłowych belek jak i belek ciągłych ze wspornikami lub bez. Użytkownik może zdefiniować różne długości przęseł z ustalonymi warunkami brzegowymi (podpory, zwolnienia), a także podpory i zwolnienia robocze na etapie budowy. Przy modelowaniu przekroju możliwe jest utworzenie typowego przekroju zespolonego złożonego ze stalowej belki dwuteowej wraz z płytami betonowymi o stałej grubości, prefabrykowanymi płytą betonową, pokryciami blachami trapezowymi lub z płytami stropowymi z pogrubieniami w rejonie belek. Możliwe jest też różnicowanie przekrojów pod względem długości belki, opcjonalnie z obetonowaniem. Rysunki pomocnicze ułatwiają wprowadzanie dodatkowego zbrojenia poprzecznego dla blach trapezowych, usztywnień profili, jak również prostokątnych i okrągłych otworów w środniku. Podczas wprowadzania obciążeń COMPOSITE-BEAM stosuje ciężar własny automatycznie. Można też uwzględnić obciążenia skupione oraz zmienne wraz z określeniem wieku betonu w chwili przyłożenia obciążenia oraz zdefiniować dowolnie obciążenia pojedyncze, stałe oraz trapezowe. COMPOSITE-BEAM tworzy kombinacje obciążeń automatycznie z informacji o poszczególnych przypadkach obciążeń.
Samodzielne
COMPOSITE-BEAM 8.xx

COMPOSITE-BEAM 8.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek zespolonych według ENV 1994-1-1 (Eurokod 4)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD