COMPOSITE-BEAM | Vstupní data

Funkce programu

V modulu lze definovat jednoduchý nebo spojitý nosník s konzolami nebo bez nich. Zároveň je možné zadat různé vzdálenosti podpor s definovatelnými okrajovými podmínkami (podepření, klouby) a libovolné montážní podpory a klouby v montážním stavu. Pro vytvoření neoslabeného průřezu jsou k dispozici typické průřezy spřažených nosníků z ocelových profilů (I-profilů) s masivními betonovými deskami, prefabrikovanými deskami, trapézovými plechy nebo masivními deskami s náběhem.

Dále je možné odstupňování průřezů prostřednictvím délky nosníku s případným obetonováním nosníku. Přehledné grafiky usnadňují zadání dodatečné příčné výztuže u trapézových plechů, zesílení průřezu a obdélníkových či kruhových otvorů ve stojině. Při zadávání zatížení se automaticky zohlední vlastní tíha. Navíc je možné zohlednit také přidaná stálá zatížení a proměnná zatížení včetně údajů o stáří betonu při počátečním zatížení pro dotvarování betonu. Osamělá, spojitá a lichoběžníková zatížení jsou volně definovatelná.COMPOSITE‑BEAM automaticky vytváří kombinace na základě jednotlivých zatěžovacích stavů.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné
COMPOSITE-BEAM 8.xx

COMPOSITE-BEAM 8.xx

Samostatný program

Posouzení spřažených nosníků podle ENV 1994-1-1:1992

Cena za první licenci
1 480,00 USD