COMPOSITE-BEAM | Obliczenia

Funkcja produktu

Podczas określania sił wewnętrznych można wybrać pomiędzy pierwszą metodą obliczeń (stan niezarysowany na całej długości belki) oraz drugą (zarysowany nad podporą wewnętrzną). W obydwu przypadkach możliwe jest wzięcie pod uwagę stałej szerokości efektywnej na całej powierzchni podporowej według ENV 1994-1-1, 4.2.2.1 (1) jak również redystrybucję momentów. Siły wewnętrzne do obliczeń połączeń na ścinanie można określić jedynie za pomocą elastycznych obliczeń sił wewnętrznych z rdzeniem analitycznym programu RSTAB (nie jest wymagana licencja RSTAB!). Podczas obliczeń efektywne wartości przekroju są określane całkowicie automatycznie w odpowiednich okresach czasu z uwzględnieniem pełzania i skurczu. Układy konstrukcyjne tworzone są w interfejsie programu RSTAB jako układy prętów z uwzględnieniem wszystkich warunków brzegowych oraz obciążeń. Dzięki temu zapewnione są wiarygodne obliczenia sił wewnętrznych z właściwościami przekroju idealnego.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne
COMPOSITE-BEAM 8.xx

COMPOSITE-BEAM 8.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek zespolonych według ENV 1994-1-1 (Eurokod 4)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD