COMPOSITE-BEAM | Posouzení

Funkce programu

Pro stanovení vnitřních sil je k dispozici Metoda 1 (bez trhlin přes celou délku nosníku) a Metoda 2 (tvorba trhlin přes vnitřní sloupy).

V obou případech lze zohlednit konstantní spolupůsobící šířku betonových pásnic přes celé rozpětí podle ENV 1994-1-1, čl. 4.2.2.1 (1), a redistribuci momentů. Při posouzení spojení je možné počítat vnitřní síly metodou elasticky prostřednictvím výpočetního jádra programu RSTAB (licence pro RSTAB není nutná!).

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné
COMPOSITE-BEAM 8.xx

COMPOSITE-BEAM 8.xx

Samostatný program

Posouzení spřažených nosníků podle ENV 1994-1-1:1992

Cena za první licenci
1 480,00 USD