RX-TIMBER Glued-Laminated Beam | Wyniki

Funkcja produktu

Po zakończeniu obliczeń, RX-TIMBER Glued-laminated Beam pokazuje wszystkie wyniki wraz ze wszystkimi wymaganymi wartościami pośrednimi w przejrzyście ułożonych tabelach, ułożonych według różnych kryteriów.

Ponieważ program wyświetla również szczegółowo wartości pośrednie, gwarantuje to przejrzystość wszystkich obliczeń. Oprócz tego w osobnych oknach graficznych można wyświetlić rozkład sił wewnętrznych dla każdego miejsca x na belce. RF-TIMBER Glued-laminated Beam pokazuje deformacje oraz poszczególne siły wewnętrzne.

Obliczenia wraz ze szczegółami i wybranymi wykresami wyników można włączać do protokołu wydruku, co zapewnia przejrzyście ułożoną dokumentację. Protokół wydruku można uzupełnić grafikami, opisami, rysunkami itd. Oprócz tego można określać, które wartości się w nim pojawią.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD