Kolumna RX-TIMBER | Funkcje

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

 • Obliczenia następujących typów kolumn:
  • Słup przegubowy, opcjonalnie z elastycznym zabezpieczeniem głowy lub stopy
  • Wspornik, opcjonalnie z elastycznym zabezpieczeniem stopy
 • Proste wprowadzanie geometrii z ilustracyjną grafiką
 • Obszerna biblioteka materiałów
 • Alokacja modelu do klas usług i określenie kategorii klas usług
 • Szczegółowe ustawienia obliczeń odporności ogniowej
 • Określenie odkształcenia granicznego dla obliczenia stanu granicznego użytkowalności
 • Wyznaczanie współczynników obliczeniowych, sił podporowych i odkształceń
 • W przypadku projektowania zgodnie z EC 5 (EN 1995) dostępne są następujące Załączniki krajowe:
  • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Niemcy)
  • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgia)
  • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dania)
  • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finlandia)
  • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francja)
  • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Włochy)
  • NEN EN 1995-1-1/NB: 2007-11 (Holandia)
  • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Austria)
  • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polska)
  • SS EN 1995-1-1 (Szwecja)
  • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Słowacja)
  • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Słowenia)
  • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Republika Czeska)
  • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Wielka Brytania)
 • Automatyczne generowanie obciążeń wiatrem i śniegiem
 • Wiele opcjonalnych redukcji zgodnie z wybranym standardem
 • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel 
 • Języki programu: angielski, niemiecki, czeski, włoski, hiszpański, francuski, portugalski, polski, chiński, holenderski i rosyjski
 • Raport z wydruku zawierający wszystkie wymagane projekty. Protokół wydruku dostępny w wielu językach wyjściowych, na przykład w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, polskim, portugalskim, chińskim lub holenderskim.
 • Bezpośredni import plików stp z różnych programów CAD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Column 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie prostokątnych i okrągłych drewnianych słupów według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD