RX-TIMBER Column | Funkce

Funkce programu

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

 • Posouzení u následujících typů sloupů:
  • Kyvná stojka, případně s pružným podepřením hlavy nebo patky
  • Konzola, případně s pružným podepřením nohy
 • Jednoduché zadání geometrie s názornými obrázky
 • Rozsáhlá databáze materiálů
 • Přiřazení modelu k třídám služeb a specifikace kategorií služeb
 • Detailní nastavení posouzení požární odolnosti
 • Specifikace mezní deformace pro posouzení mezního stavu použitelnosti
 • Stanovení návrhových poměrů, podporových sil a deformací
 • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
  • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Německo)
  • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgie)
  • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dánsko)
  • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finsko)
  • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francie)
  • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Itálie)
  • NEN EN 1995-1-1/Pozn: 2007-11 (Nizozemsko)
  • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Rakousko)
  • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polsko)
  • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
  • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Slovensko)
  • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Slovinsko)
  • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Česká republika)
  • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Spojené království)
 • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
 • Několik volitelných slev podle vybrané normy
 • Přímý export dat do MS Excel
 • Jazyky programu: angličtina, němčina, čeština, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
 • Ověřitelné výstupní protokoly včetně všech požadovaných návrhů. Výstupní protokol je k dispozici v mnoha výstupních jazycích, např. V angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, češtině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
 • Přímý import souborů stp z různých CAD programů
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Column 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Cena za první licenci
360,00 USD