Analiza pushover

Funkcja produktu

W programie RFEM, istnieje możliwość definiowania krzywych typu “pushover” (nazywanych także krzywymi nośności) i wyeksportowania ich do pliku Excel.

W module dodatkowym RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads możliwe jest wygenerowanie rozkładu obciążeń zgodnie z kształtem drgań i wyeksportowanie w formie przypadku obciążenia do programu RFEM.

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD