Automatyczne definiowanie liczby przyrostów obciążenia

Funkcja produktu

Jeżeli pole "Liczba przyrostów obciążenia" jest nieaktywne, liczba przyrostów obciążenia zostanie zdefiniowana automatycznie w programie RFEM, aby zadania mające zostać rozwiązane w sposób liniowy, były rozwiązane skutecznie. Metoda jest oparta na algorytmie heurystycznym.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD