Automatické stanovení počtu přírůstků zatížení

Funkce programu

001360

16. dubna 2018

Výpočet RFEM Metoda konečných prvků

Jestliže zrušíme označení volby „Počet přírůstků zatížení“, stanoví se počet přírůstků zatížení v programu RFEM automaticky.

Lze tak efektivně řešit nelineární úlohy. Uplatňuje se přitom metoda založená na heuristickém algoritmu.

Klíčová slova

Přírůstek zatížení Automaticky

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD