Moduł dodatkowy RF-CONCRETE dla programu RFEM

Wideo produktu: Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Members

Webinarium: Zbrojenie i obliczanie powierzchni betonowych w RFEM 5

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Wymiarowanie prętów i powierzchni z betonu zbrojonego

Dodatkowy moduł RF-CONCRETE służy do wymiarowania elementów konstrukcyjnych z betonu zbrojonego. Moduł ten składa się z dwóch części:

 • RF-CONCRETE Surfaces wymiaruje płyty, ściany, konstrukcje płaszczyznowe oraz powłoki w stanie granicznym nośności i użytkowalności.
 • RF-CONCRETE Members używany jest do wymiarowania elementów prętowych z betonu zbrojonego.

RF-CONCRETE służy do wymiarowania powierzchni, prętów i zbiorów prętów z betonu zbrojonego w stanie granicznym nośności i użytkowalności. Poprzez zakup odpowiednich rozszerzeń modułu można wymiarować konstrukcje z betonu zbrojonego według następujących norm:

Opcjonalnie można przeprowadzać obliczenia odporności ogniowej dla przekrojów prostokątnych i okrągłych według:

Moduł dodatkowy RF-CONCRETE jest również dostępny w tańszej wersji programu 2D.

 1. Funkcje programu

  • Automatyczny import sił wewnętrznych z RFEM
  • Obliczanie stanu granicznego nośności i stanu granicznego użytkowalności
  • Za pomocą rozszerzenia modułu EC2 dla programu RFEM obliczenia prętów żelbetowych można wykonać zgodnie z Eurokodem 2 (EN 1992-1-1: 2004) i następującymi Załącznikami krajowymi:
   • DeutschlandDIN EN 1992-1-1/NA/A1: 2015-12 (Niemcy)
   • ÖNORM B 1992-1-1: 2018-01 (Austria)
   •  NBN EN 1992-1-1 ANB: 2010 (Belgia)
   • ~ 55 mBDS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Bułgaria)
   • EN 1992-1-1 DK NA: 2013 (Dania)
   • NF EN 1992-1-1/NA: 2016-03 (Francja)
   • SFS EN 1992-1-1/NA: 2007-10 (Finlandia)
   • UNI EN 1992-1-1/NA: 2007-07 (Włochy)
   • LettlandLVS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2014 (Łotwa)
   • ~ 55 mLST EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Litwa)
   • MS EN 1992-1-1: 2010 (Malezja)
   • NEN-EN 1992-1-1 + C2: 2011/NB: 2016 (Holandia)
   • NS EN 1992-1-1: 2004-NA: 2008 (Norwegia)
   •  PN EN 1992-1-1/NA: 2010 (Polska)
   • NP EN 1992-1-1/NA: 2010-02 (Portugalia)
   •  SR EN 1992-1-1: 2004/NA: 2008 (Rumunia)
   • SS EN 1992-1-1/NA: 2008 (Szwecja)
   • SS EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Singapur)
   • STN EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Słowacja)
   • SIST EN 1992-1-1: 2005/A101: 2006 (Słowenia)
   • UNE EN 1992-1-1/NA: 2013 (Hiszpania)
   • CSN EN 1992-1-1/NA: 2016-05 (Republika Czeska)
   • BS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2005 (Wielka Brytania)
   • WeißrusslandCPM EN 1992-1-1: 2009 (Białoruś)
   • CYS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2009 (Cypr)
  Oprócz wymienionych powyżej załączników krajowych (NA) można również zdefiniować konkretną NA, stosując wartości graniczne i parametry zdefiniowane przez użytkownika.
  • Elastyczność dzięki szczegółowym opcjom ustawień dla podstawy i zakresu obliczeń
  • Szybkie i przejrzyste wyniki dla przeglądu rozkładu wyników bezpośrednio po projekcie
  • Wyjście wyników graficznych zintegrowane z programem RFEM, na przykład wymagane zbrojenie
  • Wyraźnie ułożone wyniki liczbowe wyświetlane w tabelach oraz opcja graficznego przedstawienia wyników w modelu
  • Pełna integracja danych wyjściowych w protokole wydruku programu RFEM
 2. Funkcje RF-CONCRETE Members

  • Wyznaczanie zbrojenia podłużnego, ścinającego i skrętnego
  • Reprezentacja zbrojenia minimalnego i zbrojeniowego
  • Określenie głębokości osi neutralnej, odkształceń betonu i stali
  • Obliczanie przekrojów pręta poddanych zginaniu wokół dwóch osi
  • Projektowanie prętów stożkowych
  • Na przykład określenie deformacji przekrojów pękniętych (stan II) zgodnie z EN 1992-1-1, 7.4.3
  • Uwzględnienie usztywnienia rozciągającego
  • Uwzględnienie pełzania i skurczu
  • Wyszczególnienie przyczyn niepowodzenia projektowania
  • Szczegóły projektu dla wszystkich lokalizacji obliczeniowych dla lepszej identyfikowalności wyznaczenia zbrojenia
  • Opcje optymalizacji przekrojów
  • Wizualizacja przekroju betonu ze zbrojeniem w renderowaniu 3D
  • Produkcja kompletnego zestawienia stali
  • Obliczenia odporności ogniowej zgodnie z metodą uproszczoną (metoda strefowa) zgodnie z EN 1992-1-2 dla przekrojów prostokątnych i kołowych
  • Opcjonalne rozszerzenie modułu dodatkowego RF-CONCRETE Members o nieliniowe obliczenia szkieletów dla stanu granicznego nośności i użytkowalności. Przedłużenie umożliwia projektowanie potencjalnie niestabilnych elementów konstrukcyjnych za pomocą obliczeń nieliniowych lub nieliniowej analizy odkształceń szkieletów 3D. Więcej informacji można znaleźć w opisie produktu modułu dodatkowego RF-CONCRETE NL .
 3. Wprowadzanie parametrów dla zbrojenia podłużnego

  Funkcje RF-CONCRETE Surfaces

  • Dowolne definiowanie warstw zbrojenia (2 lub 3 warstwy) w stanie granicznym nośności
  • Dzięki wektorowemu przedstawieniu głównych kierunków naprężenia od sił wewnętrznych można edytować orientację trzeciej warstwy zbrojenia dla oddziaływań optymalnych
  • Możliwość prowadzenia obliczeń bez zbrojenia ściskanego lub strzemion zbrojeniowych
  • Obliczanie powierzchni jako belek-ścian (teoria membran)
  • Możliwość zdefiniowania zbrojenia podstawowego dla górnej i dolnej warstwy zbrojenia
  • Definiowanie zbrojenia zapewnionego dla obliczeń w stanie granicznym użytkowalności
  • Wyniki w punktach dowolnie wybranego rastru
  • Moduł RF-CONCRETE może być rozszerzony o nieliniową analizę deformacji. Obliczenia przeprowadzane są przez RF-CONCRETE Deflect z uwzględnieniem redukcji sztywności zgodnie z normą, lub przy pomocy RF-CONCRETE NL posługujący się ogólnymi obliczeniami nieliniowymi gdzie redukcja sztywności określana jest w procesie iteracji.
  • Obliczanie z momentami obliczeniowymi na krawędziach słupa
  • Wyszczególnienie przyczyn nieudanych obliczeń
  • Szczegóły obliczeniowe dla wszystkich miejsc obliczeniowych zwiększające możliwość prześledzenia sposobu określenia zbrojenia
  • Izolinie dla zbrojenia podłużnego mogą zostać wyeksportowane jako plik DXF i użyte ponownie w programach CAD, gdzie stanowią podstawę dla szkiców zbrojenia.
 4. Przedstawienie wyników

  Wprowadzanie danych

  W celu ułatwienia wprowadzania danych, powierzchnie, pręty, zbiory prętów, materiały, wysokości płyt oraz przekroje zdefiniowane w programie RFEM będą już wstępnie wprowadzone w module. Prawie wszędzie dostępna jest funkcja [Wybierz], służąca do graficznego wybierania elementów. Oprócz tego moduł posiada dostęp do globalnej biblioteki materiałów i przekrojów. Przypadki, grupy i kombinacje obciążeń można łączyć w różne przypadki obliczeniowe spełniające określone wymagania. W ostatniej tabeli wprowadza się wszystkie geometryczne i zależne od normy ustawienia dla zbrojenia, które zostaną użyte podczas wymiarowania. Dane geometryczne różnią się w obu modułach RF-CONCRETE.

  • W RF-CONCRETE Surfaces należy na przykład określić otulinę betonową, kierunek zbrojenia, zbrojenie minimalne i maksymalne, podstawowe zbrojenie, które zostanie użyte lub zapewnione zbrojenie podłużne oraz średnicę pręta zbrojeniowego.
  • W RF-CONCRETE Members należy zdefiniować na przykład odstęp pomiędzy prętami zbrojeniowymi, ilości warstw, strzemion oraz typ zakotwienia. Podczas obliczania odporności ogniowej elementów z betonu zbrojonego, należy zdefiniować klasę odporności ogniowej, specyficzne charakterystyki materiału oraz strony przekroju narażone na oddziaływanie pożaru.

  Powierzchnie i pręty można łączyć w specjalne "grupy zbrojenia", z których każda definiowana jest przez inne parametry obliczeniowe. W ten sposób można na przykład szybko przeprowadzić alternatywne obliczenia przy użyciu różnych warunków brzegowych lub zmodyfikowanych przekrojów.

 5. RF-CONCRETE Surfaces - Graficzne przedstawienie wyników dla modelu konstrukcji

  Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń, moduł RF-CONCRETE wyświetla zbrojenie wymagane oraz wyniki obliczeń w stanie granicznym użytkowalności w przejrzyście ułożonych tabelach. Oprócz tego moduł wyświetla wszystkie wartości pośrednie.

  Wyniki RF-CONCRETE Surfaces pokazane są graficznie w postaci izolinii, izopowierzchni lub wartości numerycznych. Wyświetlane wyniki dla zbrojenia podłużnego mogą być przedstawiane według zbrojenia wymaganego, wymaganego zbrojenia dodatkowego, zapewnionego zbrojenia podstawowego lub dodatkowego oraz zapewnionego zbrojenia całkowitego. Izolinie dla zbrojenia podłużnego można wyeksportować jako plik DXF i wykorzystać w programach CAD, w których stanowią podstawę dla szkiców zbrojenia.

  Wyniki RF-CONCRETE Members można wyświetlać jako wykresy wyników na odpowiednim pręcie. Zaprojektowane zbrojenie podłużne oraz strzemiona zbrojeniowe są wyświetlane w tabelach wraz ze szkicami. Zbrojenie to można edytować i zmieniać na przykład ilość prętów i zakotwień, a modyfikacje te zostaną zaktualizowane automatycznie. Betonowy przekrój ze zbrojeniem może być wyświetlony w renderowaniu 3D. Opcję tę można wykorzystać do optymalnego udokumentowania danych dotyczących zbrojenia, podczas tworzenia jego szkiców zawierających wykaz stali.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
810,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-LAMINATE 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć i obliczanie naprężenia powierzchni warstwowych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje szklane
RF-GLASS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD