Moduł dodatkowy RF-CONCRETE dla programu RFEM

Opis produktów

 • Konstrukcje z betonu zbrojonego

Wymiarowanie prętów i powierzchni z betonu zbrojonego

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Dodatkowy moduł RF-CONCRETE służy do wymiarowania elementów konstrukcyjnych z betonu zbrojonego. Moduł ten składa się z dwóch części:

 • RF-CONCRETE Surfaces wymiaruje płyty, ściany, konstrukcje płaszczyznowe oraz powłoki w stanie granicznym nośności i użytkowalności.
 • RF-CONCRETE Members używany jest do wymiarowania elementów prętowych z betonu zbrojonego.

RF-CONCRETE służy do wymiarowania powierzchni, prętów i zbiorów prętów z betonu zbrojonego w stanie granicznym nośności i użytkowalności. Poprzez zakup odpowiednich rozszerzeń modułu można wymiarować konstrukcje z betonu zbrojonego według następujących norm:

Opcjonalnie można przeprowadzać obliczenia odporności ogniowej dla przekrojów prostokątnych i okrągłych według:

Moduł dodatkowy RF-CONCRETE jest również dostępny w tańszej wersji programu 2D.

 1. Funkcje programu

  • Automatyczny import sił wewnętrznych z RFEM
  • Obliczanie stanu granicznego nośności i stanu granicznego użytkowalności
  • Za pomocą rozszerzenia modułu EC2 dla programu RFEM obliczenia prętów żelbetowych można wykonać zgodnie z Eurokodem 2 (EN 1992-1-1: 2004) i następującymi Załącznikami krajowymi:
   • DeutschlandDIN EN 1992-1-1/NA/A1: 2015-12 (Niemcy)
   • ÖNORM B 1992-1-1: 2018-01 (Austria)
   • ~ 55 mNBN EN 1992-1-1 ANB: 2010 (Belgia)
   • ~ 55 mBDS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Bułgaria)
   • EN 1992-1-1 DK NA: 2013 (Dania)
   • NF EN 1992-1-1/NA: 2016-03 (Francja)
   • SFS EN 1992-1-1/NA: 2007-10 (Finlandia)
   • UNI EN 1992-1-1/NA: 2007-07 (Włochy)
   • LettlandLVS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2014 (Łotwa)
   • ~ 55 mLST EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Litwa)
   • MS EN 1992-1-1: 2010 (Malezja)
   • NEN-EN 1992-1-1 + C2: 2011/NB: 2016 (Holandia)
   • NS EN 1992-1-1: 2004-NA: 2008 (Norwegia)
   • ~ 55 mPN EN 1992-1-1/NA: 2010 (Polska)
   • NP EN 1992-1-1/NA: 2010-02 (Portugalia)
   • ~ 55 mSR EN 1992-1-1: 2004/NA: 2008 (Rumunia)
   • SS EN 1992-1-1/NA: 2008 (Szwecja)
   • SS EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Singapur)
   • STN EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Słowacja)
   • SIST EN 1992-1-1: 2005/A101: 2006 (Słowenia)
   • UNE EN 1992-1-1/NA: 2013 (Hiszpania)
   • CSN EN 1992-1-1/NA: 2016-05 (Republika Czeska)
   • BS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2005 (Wielka Brytania)
   • WeißrusslandCPM EN 1992-1-1: 2009 (Białoruś)
   • CYS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2009 (Cypr)
  Oprócz wymienionych powyżej załączników krajowych (NA) można również zdefiniować konkretną NA, stosując wartości graniczne i parametry zdefiniowane przez użytkownika.
  • Elastyczność dzięki szczegółowym opcjom ustawień dla podstawy i zakresu obliczeń
  • Szybkie i przejrzyste wyniki dla przeglądu rozkładu wyników bezpośrednio po projekcie
  • Wyjście wyników graficznych zintegrowane z programem RFEM, na przykład wymagane zbrojenie
  • Wyraźnie ułożone wyniki liczbowe wyświetlane w tabelach oraz opcja graficznego przedstawienia wyników w modelu
  • Pełna integracja danych wyjściowych w protokole wydruku programu RFEM
 2. Funkcje RF-CONCRETE Members

  • Wyznaczanie zbrojenia podłużnego, ścinającego i skrętnego
  • Reprezentacja zbrojenia minimalnego i zbrojeniowego
  • Określenie głębokości osi neutralnej, odkształceń betonu i stali
  • Obliczanie przekrojów pręta poddanych zginaniu wokół dwóch osi
  • Projektowanie prętów stożkowych
  • Na przykład określenie deformacji przekrojów pękniętych (stan II) zgodnie z EN 1992-1-1, 7.4.3
  • Uwzględnienie usztywnienia rozciągającego
  • Uwzględnienie pełzania i skurczu
  • Wyszczególnienie przyczyn niepowodzenia projektowania
  • Szczegóły projektu dla wszystkich lokalizacji obliczeniowych dla lepszej identyfikowalności wyznaczenia zbrojenia
  • Opcje optymalizacji przekrojów
  • Wizualizacja przekroju betonu ze zbrojeniem w renderowaniu 3D
  • Produkcja kompletnego zestawienia stali
  • Obliczenia odporności ogniowej zgodnie z metodą uproszczoną (metoda strefowa) zgodnie z EN 1992-1-2 dla przekrojów prostokątnych i kołowych
  • Opcjonalne rozszerzenie modułu dodatkowego RF-CONCRETE Members o nieliniowe obliczenia szkieletów dla stanu granicznego nośności i użytkowalności. Przedłużenie umożliwia projektowanie potencjalnie niestabilnych elementów konstrukcyjnych za pomocą obliczeń nieliniowych lub nieliniowej analizy odkształceń szkieletów 3D. Więcej informacji można znaleźć w opisie produktu modułu dodatkowego RF-CONCRETE NL .
 3. Funkcje RF-CONCRETE Surfaces

  • Dowolne definiowanie warstw zbrojenia (2 lub 3 warstwy) w stanie granicznym nośności
  • Dzięki wektorowemu przedstawieniu głównych kierunków naprężenia od sił wewnętrznych można edytować orientację trzeciej warstwy zbrojenia dla oddziaływań optymalnych
  • Możliwość prowadzenia obliczeń bez zbrojenia ściskanego lub strzemion zbrojeniowych
  • Obliczanie powierzchni jako belek-ścian (teoria membran)
  • Możliwość zdefiniowania zbrojenia podstawowego dla górnej i dolnej warstwy zbrojenia
  • Definiowanie zbrojenia zapewnionego dla obliczeń w stanie granicznym użytkowalności
  • Wyniki w punktach dowolnie wybranego rastru
  • Moduł RF-CONCRETE może być rozszerzony o nieliniową analizę deformacji. Obliczenia przeprowadzane są przez RF-CONCRETE Deflect z uwzględnieniem redukcji sztywności zgodnie z normą, lub przy pomocy RF-CONCRETE NL posługujący się ogólnymi obliczeniami nieliniowymi gdzie redukcja sztywności określana jest w procesie iteracji.
  • Obliczanie z momentami obliczeniowymi na krawędziach słupa
  • Wyszczególnienie przyczyn nieudanych obliczeń
  • Szczegóły obliczeniowe dla wszystkich miejsc obliczeniowych zwiększające możliwość prześledzenia sposobu określenia zbrojenia
  • Izolinie dla zbrojenia podłużnego mogą zostać wyeksportowane jako plik DXF i użyte ponownie w programach CAD, gdzie stanowią podstawę dla szkiców zbrojenia.
 4. Wprowadzanie danych

  W celu ułatwienia wprowadzania danych w programie RFEM są wstępnie ustawione powierzchnie, pręty, zestawy prętów, materiały, grubości powierzchni i przekroje. Elementy można wybierać graficznie za pomocą funkcji [Wybierz]. Program zapewnia dostęp do globalnych bibliotek materiałów i bibliotek przekrojów. Przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń i kombinacje wyników można łączyć w różnych przypadkach obliczeniowych. W oknie segmentowym można wprowadzić wszystkie geometryczne i standardowe ustawienia zbrojenia dla obliczeń żelbetowych. Wpisy geometrii w obu modułach RF ‑ CONCRETE różnią się od siebie.

  • W module dodatkowym RF ‑ CONCRETE Members można zdefiniować na przykład ograniczenie prętów, liczbę warstw, możliwości cięcia połączeń i rodzaj zakotwienia. W przypadku obliczania odporności ogniowej prętów żelbetowych należy zdefiniować klasę odporności ogniowej, właściwości materiałowe związane z pożarem, a także boki przekroju narażone na działanie ognia.
  • W module dodatkowym RF ‑ CONCRETE Surfaces należy na przykład określić pokrycie betonowe, kierunek zbrojenia, zbrojenie minimalne i maksymalne, podstawowe zbrojenie, które ma zostać zastosowane, lub projektowane zbrojenie podłużne oraz średnicę zbrojenia .

  Powierzchnie lub pręty można podsumować w specjalnych „grupach zbrojenia”, z których każda definiowana jest za pomocą różnych parametrów obliczeniowych. W ten sposób można efektywnie obliczyć alternatywne obliczenia o różnych warunkach brzegowych lub zmodyfikowanych przekrojach.
 5. Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń moduł pokazuje wyraźnie ułożone tabele zawierające wymagane zbrojenie oraz wyniki obliczeń stanu granicznego użytkowalności. Wszystkie wartości pośrednie są zawarte w zrozumiały sposób.

  Wyniki prętów RF-CONCRETE są wyświetlane w postaci wykresów wyników dla każdego pręta. Propozycje zbrojenia dla zbrojenia podłużnego i na ścinanie wraz ze szkicami są dokumentowane zgodnie z aktualną praktyką. Istnieje możliwość edycji propozycji zbrojenia oraz dostosowania na przykład liczby prętów i zakotwienia. Zmiany zostaną zaktualizowane automatycznie. Konkretny przekrój betonu wraz ze zbrojeniem można przedstawić w postaci renderingu 3D. W ten sposób program zapewnia optymalną opcję dokumentacji do tworzenia rysunków zbrojenia, w tym zestawienia stali.

  Wyniki RF ‑ CONCRETE Surfaces mogą być wyświetlane w postaci graficznej jako izolinie, izosurfaces lub wartości liczbowe. Wyświetlanie zbrojenia podłużnego można posortować według zbrojenia wymaganego, zbrojenia dodatkowego, zbrojenia podstawowego lub dodatkowego oraz zbrojenia całkowitego. Izolinie zbrojenia podłużnego można wyeksportować jako plik DXF do dalszego wykorzystania w programach CAD jako podstawa do rysunków zbrojenia.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Cena

Cena
810,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RFEM 5
RFEM

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM 5
ec2-for-dlubal

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (en)

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect dla programu RFEM | Analityczna analiza deformacji konstrukcji płytowych

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER Pro (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy RF-PUNCH Pro dla RFEM | Wymiarowanie na przebicie powierzchni podpartych pojedynczo lub liniowo

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy RFEM RF-CONCRETE NL | Nieliniowe obliczenia betonu zbrojonego dla stanu granicznego użytkowalności

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD