Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Automatyczny import sił wewnętrznych z programu RFEM
 • Obliczenia w stanie granicznym nośności i użytkowalności
 • W połączeniu z rozszerzeniem modułu EC2 dla RFEM można prowadzić wymiarowanie prętów z betonu zbrojonego według EN 1992-1-1:2004 (Eurokod 2) oraz następujących załączników krajowych:
  •  PN EN 1992-1-1/NA:2008-04 (Polska)
  • United Kingdom NA to BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Wielka Brytania)
  •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Niemcy)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Austria)
  • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgia)
  • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Białoruś)
  • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
  • Cyprus NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
  •  CSN  1992-1-1/NA:2016-05 (Czechy)
  •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dania)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
  •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
  •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
  •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malezja)
  •  NEN EN 1992-1-1 + C2 :2011/NB:2016 (Holandia)
  •  NS-EN 1992-1 -1:2004-NA:2008 (Norwegia)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
  •  SR EN 1992-1-1>2004/NA:2008 (Rumunia)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)
Oprócz powyższych załączników krajowych, użytkownik może tworzyć również własne załączniki, zapisując w bibliotece wybrane przez siebie wartości graniczne oraz parametry .
 • Szczegółowe ustawienia obliczeń podstawowych i dodatkowych
 • Szybkie i przejrzyste przedstawianie wyników zaraz po zakończeniu obliczeń
 • Graficzne przedstawianie wyników zintegrowane w programie RFEM, na przykład dla zbrojenia wymaganego 
 • Przejrzyście ułożone wyniki numeryczne wyświetlane w tabelach oraz możliwość ich graficznego przedstawienia na konstrukcji
 • Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD