Form-Finding dla programu RFEM 6

Opis produktu

 • Moduł dodatkowy kategorii „Inne”

Znajdowanie kształtu konstrukcji membranowych, kablowych i belkowych

Najlepszy jaki do tej pory używałem

„Program RFEM jest najlepszym, z jakiego korzystałem do tej pory. Do tej pory używałem RISA, STAAD, ETABS, Visual Analysis oraz inne. W zakresie konstrukcji membranowych czy włókienniczej inżynierii mechanicznej, korzystałem z NDN, Forten, etc. Gdy tylko użytkownik przyzwyczai się do interfejsu oprogramowania RFEM, będzie on nieporównywalny z żadnymi innymi programami. Nawet w przypadku konstrukcji typowych jest to znacznie łatwiejsze.“

Praca doktorska na temat wymiarowania konstrukcji membranowej na podstawie MES

Praca magisterska Rostislav Lang

Praca doktorska Rostislava Langa dotyczy wymiarowania i analizy konstrukcji membranowych w oprogramowaniu bazującym na MES.

Rozszerzenie Form-Finding znajduje optymalny kształt prętów poddanych działaniu sił osiowych i modeli powierzchniowych obciążonych rozciąganiem. Kształt jest określany na podstawie równowagi między siłą osiową pręta lub naprężeniem membranowym a istniejącymi warunkami brzegowymi. Powstały w ten sposób nowy kształt modelu z przyłożonymi obciążeniami jest udostępniany jako stan początkowy, który ma zastosowanie do dalszych obliczeń całej konstrukcji.


1

Funkcje

 • Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych obciążonych rozciąganiem
 • Znajdowanie kształtu ściskanego prętowych konstrukcji wsporczych
 • Wyszukiwanie formularzy z uwzględnieniem całego systemu wraz z późniejszym projektem
 • Wysoka jakość znajdowania kształtów przy użyciu iteracyjnej metody URS
 • Pneumatyczne naprężenie wstępne za pomocą ciśnienia gazu
 • Zastosowanie gazu doskonałego w membranie
 • Specyfikacje geometryczne i znajdowanie kształtu oparte na siłach dla komponentów prętów
 • Izotropowe i ortotropowe naprężenie wstępne powierzchniowe
 • Ustabilizowane znajdowanie kształtu dla stożkowych kształtów ze stycznym i radialnym naprężeniem wstępnym
 • Organizacja wszystkich specyfikacji znajdowania kształtów w jednym przypadku obciążenia
 • Zastosowanie do materiałów izotropowych i ortotropowych o wyraźnym kierunku osnowy i wątku
 • Uwzględnienie nieliniowych praw materiałowych za pomocą dodatku "Nieliniowe zachowanie materiału"
 • Rozłożone w czasie procesy znajdowania kształtów i tymczasowe podpory modeli za pomocą dodatku "Analiza etapów konstrukcji (CSA)"
 • Wyjście stanu początkowego o uniwersalnym zastosowaniu z odkształceniami odciśniętymi
 • Graficzna ocena kształtu za pomocą kolorowych wykresów współrzędnych i nachylenia
 • Automatyczne przydzielanie stanu początkowego za pomocą kreatorów kombinacji obciążeń
 • Wyświetlanie wszystkich wyników dla kształtu początkowego i odkształconego, a także wyników przyrostowych dla odpowiedniej geometrii odkształconego elementu
2

Wprowadzanie danych

Po aktywowaniu rozszerzenia Form-Finding w danych podstawowych modelu, dla obciążeń o typie "Form-finding" (prętowych, powierzchniowych oraz bryłowych) przynależnych do przypadków obciążenia z kategorią „Sprężenie” przypisywany jest efekt znajdowania kształtu. Taki przypadek obciążenia zmienia się zatem w analizę polegającą na znajdowaniu kształtu dla całego modelu ze zdefiniowanymi w nim wszystkimi elementami prętowymi, powierzchniowymi i bryłowymi. Znajdowanie kształtu wybranych elementów prętowych i membranowych w całym modelu odbywa się dzięki specjalnym obciążeniom typu "form-finding", także w połączeniu z regularnymi definicjami obciążeń. Obciążenia typu "form-finding" opisują antycypowany stan odkształcenia lub sił w elementach w stanie docelowym, zaś obciążenia o regularnych definicjach opisują zewnętrzne obciążenie całej konstrukcji.

3

Obliczenia

Proces znajdowania kształtu przypadków obciążeń z kategorią „Naprężenie wstępne” przesuwa początkową geometrię siatki do optymalnie wyważonej pozycji za pomocą iteracyjnych pętli obliczeniowych. W tym celu program wykorzystuje metodę zaktualizowanej strategii odniesienia (URS) opracowaną przez prof. Bletzingera i prof. Ramma. Technologia ta charakteryzuje się kształtami równowagi, które po obliczeniach prawie dokładnie odpowiadają początkowo określonym warunkom brzegowym (ugięcie, siła i naprężenie wstępne).

Oprócz samego opisu spodziewanych sił lub spadków na formowanych elementach, podejście całkowe URS umożliwia również uwzględnienie sił regularnych. W sumie pozwala to na przykład na opisanie ciężaru własnego lub ciśnienia pneumatycznego za pomocą odpowiednich obciążeń elementarnych.

Wszystkie te opcje dają jądrze obliczeń potencjał do obliczania form antyklastycznych i synklastycznych, które są w równowadze sił dla geometrii płaskiej lub obrotowo -symetrycznej. Aby móc realistycznie zaimplementować oba typy osobno lub razem w jednym środowisku, obliczenia określają dwa sposoby opisu wektorów siły znajdującej kształt:

 • Metoda rozciągania - opis wektorów siły znajdującej kształt w przestrzeni dla geometrii płaskiej
 • Metoda rzutowania - opis wektorów siły znajdującej kształt na płaszczyźnie rzutowania z ustaleniem położenia poziomego dla geometrii stożkowej
4

Wyniki

Proces znajdowania kształtu jako wynik generuje model konstrukcyjny z aktywnymi siłami w przypadku obciążenia "sprężenie”. Ten przypadek obciążenia pokazuje przemieszczenia wyjściowej geometrii do geometrii końcowej w wynikach odkształceń, a także siły/naprężenia konieczne do podtrzymania geometrii końcowej w wynikach sił lub naprężeń (siły wewnętrzne pręta i powierzchni, naprężenia bryły, ciśnienie gazu itp.). Do analizy geometrii końcowej służy dwuwymiarowy wykres konturowy z wyświetlaniem wysokości bezwzględnej i wykresu nachylenia do wizualizacji krzywizny.

W celu przeprowadzenia dalszych obliczeń konstrukcji i analizy statyczno-wytrzymałościowej całego modelu, program przenosi geometrię końcową, w tym odkształcenia w poszczególnych elementach, do tzw. stanu początkowego, który można następnie używać do analizy obciążeń i kombinacji obciążeń.

Zalety

RFEM

 • Symulacja wstępnego naprężenia mechanicznego i pneumatycznego
 • Uwzględnienie naprężeń izotropowych i ortotropowych w kartezjańskim lub radialnym układzie współrzędnych
 • Wyznaczanie poziomów harmonicznych napięciowych, form synklastycznych, antyklastycznych lub mieszanych
 • Symulacja wielowarstwowych poduszek foliowych z uwzględnieniem prawa gazu doskonałego między warstwami
 • Zapewnienie ogólnej geometrii modelu opartej na formach do określania obciążenia wiatrem za pomocą opcjonalnej analizy wiatru w cyfrowym tunelu aerodynamicznym RWIND

Logo Tensinet

Dlubal Software jest członkiem Stowarzyszenia TensiNet .

Cena

Cena
1 950,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

RFEM 6
Budynek z drewna klejonego krzyżowo (CLT)

Obliczenia

Rozszerzenie Powierzchnie wielowarstwowe umożliwia definiowanie wielowarstwowych konstrukcji powierzchniowych. Obliczenia można przeprowadzić z połączeniem ścinanym lub bez.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR