Połączenia stalowe RFEM 6

Opis produktu

 • Samodzielny program FE-BUCKLING

Funkcje

Zachwyceni rozszerzeniem Połączenia stalowe

„Jestem zachwycony, że w końcu można modelować dowolne połączenia za pomocą oprogramowania Dlubal. Wyniki z dokładną historią obliczeń są również świetne. Zdecydowanie postaram się o zakup rozszerzenia Połączenia stalowe przez naszą firmę.“

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Znajdź do pobrania różne modele do analizy statyczno-wytrzymałościowej połączeń stalowych, które można wykorzystać do celów szkoleniowych lub do własnych projektów.

1

Funkcje

 • Analiza połączeń stalowych poprzez automatyczne generowanie modelu ES na podstawie połączenia w tle
 • Uwzględnienie wszystkich sił wewnętrznych w obliczeniach (N, Vy , Vz , My , Mz i Mt ), bez ograniczeń dla obciążenia powierzchniowego
 • Automatyczne przenoszenie obciążeń ze wszystkich kombinacji obciążeń we wszystkich wybranych węzłach do modelu ES
 • Oszczędzające czas modelowanie w przypadku złożonych połączeń, wygenerowany model MES można zapisać i wykorzystać do własnych szczegółowych badań
 • Obszerna, rozszerzalna biblioteka z predefiniowanymi szablonami połączeń stalowych
 • Może być stosowany do dowolnych połączeń o prawie wszystkich przekrojach walcowanych i spawanych, zespolonych i cienkościennych. Obecnie dostępne są przekroje dwuteowe, u-teowniki, kątowniki i teowniki, przekroje zespolone, prostokątne profile zamknięte i cienkościenne przekroje parametryczne.
2

Elementy łączące

 • Dostępnych jest wiele wstępnie zdefiniowanych elementów ułatwiających wprowadzanie typowych komponentów połączeń (np. blachy czołowe, żebra usztywniające)
 • Uniwersalne elementy podstawowe (płyty, spoiny, śruby, płaszczyzny pomocnicze) do wprowadzania złożonych połączeń
 • Wizualizacja geometrii połączenia, która jest aktualizowana równolegle z wprowadzaniem danych
 • Szablon połączeń stalowych dołączony do rozszerzenia umożliwia użytkownikowi wybór jednego z kilku typów połączeń, a po wybraniu zostaje zastosowany w modelu
 • W szablonie znajdują się połączenia z 3 ogólnych kategorii: Sztywny, przegubowy, kratownicowy
 • Automatyczne dostosowywanie geometrii połączenia, nawet w przypadku późniejszej edycji prętów, z uwagi na parametryczną definicję położenia komponentów względem siebie
3

Kontrola poprawności

 • Równolegle do wprowadzania danych program przeprowadza kontrolę poprawności, aby szybko wykryć brakujące dane wejściowe lub kolizje elementów.
 • W przypadku znalezienia błędu pojawia się komunikat o błędzie opisujący problem

4

Obliczenia

 • Elementy połączenia są wymiarowane zgodnie z AISC 360-16 i Eurokodem EN 1993-1-8
 • Po aktywowaniu rozszerzenia, sytuacje obliczeniowe dla rozszerzenia Połączenia stalowe muszą zostać aktywowane w oknie dialogowym "Przypadki obciążeń i kombinacje"
 • W celu obliczenia stateczności połączenia (wyboczenie) konieczna jest aktywacja rozszerzenia Stateczność konstrukcji
 • Obliczenia można uruchomić za pomocą tabeli lub poprzez ikonę w górnym pasku
5

Wymiarowanie zgodnie z EN 1993-1-8 i AISC 360

Program również może Ci w tym pomóc. Określa siły w śrubach na podstawie obliczeń na modelu ES i oblicza je automatycznie. Zgodnie z normą można przeprowadzić obliczenia nośności śrub w przypadkach uszkodzenia: rozciąganie, ścinanie, nośność otworu i ścinanie. Program zajmuje się całą resztą na tym etapie. Określa wszystkie niezbędne współczynniki i wyświetla je w przejrzysty sposób.

Czy chcesz przeprowadzić obliczenia spoin? W takim przypadku wymagane naprężenia są również określane na modelu ES. Następnie element spawany jest modelowany jako sprężysto-plastyczny element powłokowy, przy czym każdy element MES jest sprawdzany pod kątem sił wewnętrznych. (Kryteria plastyczności mają odzwierciedlać zniszczenie zgodnie z AISC J2-4 i J2-5 (badanie nośności spoin) oraz J2-2 (badanie wytrzymałości metalu nieszlachetnego) w wybranym Załączniku krajowym.

Obliczenia plastyczne płyt przeprowadza się poprzez porównanie istniejącego odkształcenia plastycznego z dopuszczalnym odkształceniem plastycznym. Standardowe ustawienie wynosi 5% zgodnie z EN 1993-1-5, dodatek C, ale może być również określone jako ustawienie zdefiniowane przez użytkownika, a także 5% dla AISC 360 lub specyfikacji zdefiniowanej przez użytkownika.

6

Obliczanie sztywności początkowej Sj,ini

W rozszerzeniu stalowe , istnieje możliwość zdefiniowania początkowej sztywności Sj ,ini zgodnie z Eurokodem i AISC. Można to zrobić dla wybranych prętów w odniesieniu do sił wewnętrznych N, My i Mz.

W zakładce Pręty, w oknie dialogowym wprowadzania danych rozszerzenia Połączenia stalowe można wybrać odpowiednie siły wewnętrzne przy użyciu pola wyboru. Możliwych jest kilka wyborów. Dla tych sił wewnętrznych analiza sztywności jest przeprowadzana ze znakiem dodatnim i ujemnym.

7

Wymiarowanie połączeń stalowych dla przekrojów złożonych i cienkościennych

Rozszerzenie Połączenia stalowe umożliwia wymiarowanie połączeń prętów o złożonych przekrojach. Ponadto w bibliotece programu RFEM można przeprowadzać obliczenia połączeń dla prawie wszystkich przekrojów cienkościennych.

8

Plastyczny model materiałowy do wymiarowania spoin

W tym przypadku projektowanie spoin staje się dziecinnie proste. Dzięki specjalnie opracowanemu modelowi materiałowemu „Ortotropowy | Plastyczny | Spoina (Powierzchnie)" można obliczyć wszystkie składowe naprężenia w sposób plastyczny. Naprężenie Tprostopadłe jest również rozpatrywane w sposób plastyczny.

Korzystanie z tego modelu materiałowego umożliwia realistyczne i ekonomiczne projektowanie spoin.

9

Element blachy łączącej

Za pomocą komponentu Blacha łącząca można automatycznie utworzyć nową blachę węzłową w rozszerzeniu Połączenia stalowe. Pozwala to na zaoszczędzenie oddzielnych komponentów, a pozostałe elementy, takie jak blacha czołowa i blacha nakładkowa, są automatycznie uwzględniane wraz z wymiarami.

10

Komponent "Edytor pręta"

Za pomocą komponentu "Edytor pręta" można modyfikować blachy danego profilu w rozszerzeniu Połączenia stalowe.

Istnieje możliwość zastosowania skosu, fazowania, zaokrąglenia i otworów o wielu kształtach. Obie operacje, "Podcięcie" i "Faza", można wykorzystać dla kilku blach danego profilu.

W ten sposób można fazować na przykład półki dwuteowników (patrz ilustracja).

11

Nośność śrub na ścinanie

Aby określić nośność śrub na ścinanie, w rozszerzeniu Połączenia stalowe można określić, czy w połączeniu na ścinanie znajduje się trzpień czy gwint.

12

Materiał spoiny

W przypadku spoiny łączącej dwie płyty z różnych materiałów, można teraz wybrać z pola rozwijanego, który z obu materiałów ma zostać użyty do utworzenia spoiny.

13

Połączenie profili zamkniętych prostokątnych

W przypadku przekrojów prostokątnych zwykle można uzyskać bezpośrednie połączenie za pomocą spoin. W ten sam sposób można je jednak połączyć z innymi przekrojami. Ponadto inne elementy, takie jak blachy czołowe, pomagają w łączeniu przekrojów prostokątnych z innymi elementami konstrukcyjnymi.

14

Komponent "Wstawiony pręt"

W celu wymiarowania połączeń można utworzyć nowe wymiarowanie połączenia bezpośrednio w Rozszerzenie -joints-features Połączenia stalowe Wstawić pręt jako komponent. Jest to uwzględniane tylko podczas projektowania połączeń. Do łączenia z innymi prętami można użyć komponentów Spoina i Element złączny.

15

Śruby wstępnie rozciągane do połączeń stalowych

W Połączenia stalowe Włączona opcja umożliwia uwzględnienie naprężenia wstępnego w śrubach w obliczeniach we wszystkich komponentach.

Obciążenie wstępne można łatwo aktywować za pomocą pola wyboru w parametrach śruby i ma ono wpływ zarówno na analizę naprężeniowo-odkształceniową, jak i na analizę sztywności.Zalety

Wyniki połączenia stalowego

 • Zaawansowane opcje protokołu wydruku
 • Wyeliminuj import sił wewnętrznych z programu zewnętrznego
 • Automatyczna aktualizacja sił wewnętrznych ze zmianami modelu
 • Automatyczna aktualizacja wyników obliczeń wraz z modyfikacjami modelu
 • Uwzględnienie sił wewnętrznych 3D, w tym skręcania
 • Dane wyjściowe pełnego równania obliczeniowego bez obliczeń czarnoskrzynkowych
 • Szczegółowy model MES można przeglądać i analizować
 • Wysokiej jakości wizualizacja połączeń 3D

Cena

Cena
1 850,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

Zintegrowane przepływy pracy z Rhino/Grasshopper w RFEM 6 (USA)

Zintegrowane przepływy pracy z Rhino/Grasshopper w RFEM 6 (USA)

Webinarium 28. września 2023 14:00 - 15:00 EDT

Wymiarowanie ścian murowych w RFEM 6

Webinarium 6. października 2023 10:00 - 11:00 CEST

Wprowadzenie do interfejsu RFEM 6 z Grasshopper

Webinarium 12. października 2023 14:00 - 15:00 CEST

Znajdowanie kształtu i obliczanie konstrukcji membranowych w RFEM 6

Webinarium 19. października 2023 14:00 - 15:00 CEST

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Webinarium 26. października 2023 12:00 - 13:00 CEST

Współczesne budownictwo drewniane

Współczesne budownictwo drewniane

Konferencje 15. listopada 2023

Budownictwo halowe

Budownictwo halowe

Konferencje 22. listopada 2023

Nowe funkcje rozszerzenia: Połączenia stalowe

Nowe funkcje rozszerzenia: Połączenia stalowe

Webinarium 23. listopada 2023 12:00 - 13:00 CET

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 14. grudnia 2023 12:00 - 13:00 CET

Analiza wyboczenia w RFEM 6

Analiza wyboczenia w RFEM 6

Webinarium 21. września 2023 14:00 - 15:00 CEST

Konstrukcje szkieletowe w RFEM 6 z rozszerzeniem Model budynku

Konstrukcje szkieletowe w RFEM 6 z rozszerzeniem Model budynku

Webinarium 21. września 2023 12:00 - 13:00 CEST

Wymiarowanie przekrojów masywnych RSECTION w RFEM 6

Webinarium 14. września 2023 14:00 - 15:00 CEST

RFEM 6
Budynek z drewna klejonego krzyżowo (CLT)

Obliczenia

Rozszerzenie Powierzchnie wielowarstwowe umożliwia definiowanie wielowarstwowych konstrukcji powierzchniowych. Obliczenia można przeprowadzić z połączeniem ścinanym lub bez.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR