Połączenia stalowe RFEM 6

Opis produktu

 • Samodzielny program FE-BUCKLING

Funkcje

1

Funkcje

 • Analiza połączeń stalowych poprzez automatyczne generowanie modelu ES na podstawie połączenia w tle
 • Uwzględnienie wszystkich sił wewnętrznych w obliczeniach (N, Vy , Vz , My , Mz i Mt ), bez ograniczeń dla obciążenia powierzchniowego
 • Automatyczne przenoszenie obciążeń ze wszystkich kombinacji obciążeń we wszystkich wybranych węzłach do modelu ES
 • Oszczędność czasu podczas modelowania w przypadku złożonych sytuacji połączeniowych, możliwość zapisania wygenerowanego modelu ES i wykorzystania do szczegółowych analiz
 • Obszerna biblioteka z możliwością rozszerzenia o wstępnie zdefiniowane szablony połączeń stalowych
 • Możliwość zastosowania do dowolnych połączeń o przekrojach walcowanych i spawanych, obecnie dostępne są dwuteowniki, ceowniki, kątowniki i teowniki
2

Elementy łączące

 • Dostępnych jest wiele wstępnie zdefiniowanych elementów ułatwiających wprowadzanie typowych komponentów połączeń (np. blachy czołowe, żebra usztywniające)
 • Uniwersalne elementy podstawowe (płyty, spoiny, śruby, płaszczyzny pomocnicze) do wprowadzania złożonych połączeń
 • Wizualizacja geometrii połączenia, która jest aktualizowana równolegle z wprowadzaniem danych
 • Szablon połączeń stalowych dołączony do rozszerzenia umożliwia użytkownikowi wybór jednego z kilku typów połączeń, a po wybraniu zostaje zastosowany w modelu
 • W szablonie znajdują się połączenia z 3 ogólnych kategorii: Sztywny, przegubowy, kratownicowy
 • Automatyczne dostosowywanie geometrii połączenia, nawet w przypadku późniejszej edycji prętów, z uwagi na parametryczną definicję położenia komponentów względem siebie
3

Kontrola poprawności

 • Równolegle do wprowadzania danych program przeprowadza kontrolę poprawności, aby szybko wykryć brakujące dane wejściowe lub kolizje elementów.
 • W przypadku znalezienia błędu pojawia się komunikat o błędzie opisujący problem

4

Obliczenia

 • Obliczenia elementów składowych połączenia przeprowadza się zgodnie z Eurokodem EN 1993-1-8
 • Po aktywowaniu rozszerzenia sytuacje obliczeniowe dla Połączenia stalowe muszą zostać aktywowane w oknie dialogowym "Przypadki obciążeń i kombinacje"
 • W celu obliczenia stateczności połączenia (wyboczenia) konieczne jest aktywowanie Stateczności konstrukcji dodatkowej
 • Obliczenia można uruchomić za pomocą tabeli lub poprzez ikonę w górnym pasku
5

Wymiarowanie Zgodnie z EN 1993-1-8

Program również Ci w tym pomoże. Określa siły w śrubach na podstawie obliczeń na modelu ES i oblicza je automatycznie. Obliczenia nośności śrub w przypadkach zniszczenia przy rozciąganiu, ścinaniu, osadzeniu i przebijaniu przeprowadza się jak zwykle, zgodnie z normą. Program zajmuje się całą resztą na tym etapie. Określa wszystkie niezbędne współczynniki i wyświetla je w przejrzysty sposób.

Czy chcesz przeprowadzić weryfikację spoiny? Wymagane naprężenia są również określane na modelu ES. Następnie przeprowadza się obliczenia z częściowymi współczynnikami bezpieczeństwa zgodnie z wybranym Załącznikiem krajowym.

Obliczenia płyt przeprowadza się w sposób plastyczny poprzez porównanie istniejącego odkształcenia plastycznego z dopuszczalnym odkształceniem plastycznym (5% zgodnie z EN 1993-1-5, załącznik C lub specyfikacją zdefiniowaną przez użytkownika).

Zalety

Wyniki połączenia stalowego

 • Zaawansowane opcje protokołu wydruku
 • Wyeliminuj import sił wewnętrznych z programu zewnętrznego
 • Automatyczna aktualizacja sił wewnętrznych ze zmianami modelu
 • Automatyczna aktualizacja wyników obliczeń wraz z modyfikacjami modelu
 • Uwzględnienie sił wewnętrznych 3D, w tym skręcania
 • Dane wyjściowe pełnego równania obliczeniowego bez obliczeń czarnoskrzynkowych
 • Szczegółowy model MES można przeglądać i analizować
 • Wysokiej jakości wizualizacja połączeń 3D

Cena

Cena
1 850,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.