201x
002821
2024-05-15

Nowość: Komponent "Płyta podstawy" dla połączeń bloku fundamentowego

Komponent "Płyta podstawy" umożliwia wymiarowanie połączeń z płytą podstawy za pomocą kotew zabetonowanych. Analizie poddawane są płyty, spoiny, zakotwienia oraz interakcja stal - beton.