Simulování hydrostatického tlaku na konstrukci nádrže

Tipy & triky

Kapalina s konstantní hustotou v homogenním gravitačním poli vykazuje hydrostatický tlak na své okolí stěn kontejneru podle Pascalova zákona.

p(h) = ρ ∙ g ∙ h

kde:

p(h)  je hydrostatický tlak v závislosti na výšce hladiny kapaliny v [N/m²]
ρ  je hustota v [kg/m³]
je gravitační zrychlení v [m/s²]
je výška hladiny kapaliny v [m]

Toto zatížení může být velmi efektivně simulováno v programu RFEM, například pomocí volného obdélníkového zatížení.

Volné obdélníkové zatížení je funkce plošného zatížení použitá pro definici tlakového zatížení na plochy. Přispívající oblast tohoto konkrétního typu zatížení je definována pomocí definičního kvádru. Takže zatížené jsou pouze ty přiřazené plochy, které jsou umístěné v definičním kvádru. Ohraničený kvádr je definovaný v programu dvěma body, které definují projekční rovinu mezi globálními souřadnými osami. Tudíž je tato projekční rovina na straně pohledu hranice kvádru. Délka hranice kvádru není definovaná a je stanovena pomocí přímo určených ploch.

Simulování hydrostatického tlaku vyžaduje, že tlak působí v každém bodě nádrže kolmo na stěnu a zvyšuje se lineárně s rostoucí hloubkou kapaliny v souladu s výše popsaným zákonem. Pro dosažení efektu kolmo ke stěnám vyberte směr zatížení „Lokálně na skutečnou plochu”. Lineární zatížení v závislosti na hloubce kapaliny je nastaveno v příslušném směru a definicí bodů projekční roviny (nahoře - nula, dole - hodnota podle rovnice).

Tip:
Chcete‑li velmi rychle nasimulovat různé hladiny kapalin, změňte hodnoty bodu pro p1 na projekční rovině a hodnoty zatížení v místě p2.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD