Generování zatížení na otvory z plošného zatížení

Tipy & triky

S funkcí „Konvertovat plošná zatížení otvorů na zatížení na linii“ můžete nyní automaticky uvažovat například zatížení větrem na okna nebo jiná zatížení na konstrukci bez nosníků v otvorech nevymodelovaných v modelu. Chcete‑li spustit tuto funkci, zvolte v menu „Nástroje“ možnost „Generovat zatížení“ a následně vyberte „Z plošného zatížení na otvory“.

Otevře se dialog „Konvertovat plošná zatížení otvorů na zatížení na linii“, kde můžete zadat vlastnosti zatížení obvyklým způsobem a vybrat otvory, pro které se bude generovat zatížení.

Po potvrzení dialogového okna klepnutím na tlačítko OK se zobrazí dialogové okno s celkovými hodnotami zatížení a momentů. Kromě toho jsou generovaná zatížení graficky zobrazena v pracovním okně. Potvrzením tohoto dialogového okna tlačítkem OK se zatížení přidá do modelu.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD