Posouzení požární ochrany podle EN 1993-1-2 (Eurokód 3)

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje posouzení požární odolnosti konstrukčních prvků z oceli. Zjednodušená analýza se provádí iterací teploty oceli pro určitý časový okamžik. V současnosti lze ke stanovení této teploty použít tři různé požární situace. Standardní teplotní křivka je nejčastěji používanou požární křivkou, protože ji sleduje také většina experimentálních analýz materiálů používaných pro požární ochranu. Dále jsme implementovali křivku vnějšího požáru a také uhlovodíkovou křivku. Další možností je zadat přímo teplotu konstrukční části, např. Z experimentálního stanovení nebo z jiných typů výpočtu teplotního pole (1).

Abychom chránili konstrukční prvky před účinkem požáru, můžeme k dílcům, které chcete navrhnout, připojit různé typy krytí pro požární ochranu. Pokud vybereme požárně ochranný materiál, spočítají se příslušné údaje podle bodu 4.5.2.2. V souladu s EN 1993-1-1 jsou materiály pro požární odolnost zastoupeny výhradně materiály z desek a omítek. Takové schéma není přípustné pro ochranný nátěr s izolační účinností nebo intumescentní, protože tyto obaly mění vlastnosti v závislosti na teplotě (2).

Po stanovení teplot oceli nyní znovu navrhujeme únosnost a stabilitu, což vede ke snížení meze kluzu a modulu pružnosti kvůli zvýšené teplotě v konstrukčním prvku. Pokud se podíváme na tabulky výsledků, můžeme jednotlivě vyhodnotit společná posouzení a posouzení požární odolnosti (3).

Výsledkový výstup dále nabízí možnost zobrazit iteračně stanovenou teplotu oceli v diagramu spolu s požadovanou požární křivkou (4).

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD