Posouzení požární ochrany podle EN 1993-1-2 (Eurokód 3)

Tipy & triky

Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje posouzení požární ochrany prvků ocelových konstrukcí. Zjednodušená analýza se provádí iteračním výpočtem teploty oceli v jednom zadaném okamžiku. V současné době můžete využívat třech různých možností výpočtu stanovení teploty.

Nejčastěji používaná je normová teplotní křivka, protože se podle ní provádí většina experimentálních testů materiálů pro požární ochranu. Navíc jsme implementovali také křivku vnějšího požáru a uhlovodíkovou křivku. Další možností je zadat ručně přímo teplotu konstrukce, například stanovenou experimentálně nebo jiným typem výpočtu teplotního pole (1).

Pro ochranu jednotlivých konstrukčních prvků je zapotřebí použít požární ochranu. Modul nabízí dvě možnosti ochrany, obklad a nátěr. Vyberete‑li jednu z těchto možností, provede se výpočet podle článku 4.5.2.2 v souladu s normou EN 1993‑1‑2, kde jsou popsány dané protipožární ochrany. Tato analýza není přípustná pro izolační nátěry a izolační vrstvy obkladů, neboť taková ochrana má různé vlastnosti při měnící se teplotě (2).

Po stanovení teploty oceli konstrukce se znovu provede posouzení konstrukce na únosnost a stabilitu, při kterém na základě zvýšené teploty dojde ke snížení meze kluzu a modulu pružnosti. Ve výsledkových tabulkách je možné zobrazit výsledky zvlášť pro posouzení „studené konstrukce” a konstrukce při požáru (3).

Ve výsledkových tabulkách je také možné zobrazit graf iteračně stanovené teploty oceli spolu s vybranou požární křivkou (4).

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD