Wskazówki i porady

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

Dodatkowy moduł RF-/STEEL EC3 umożliwia obliczenia przeciwpożarowe stalowych elementów konstrukcyjnych. Uproszczona analiza polega na iteracyjnym wyznaczeniu temperatury stali dla określonego punktu czasowego. Obecnie w celu ustalenia tej temperatury można zastosować trzy różne sytuacje pożarowe. Standardowa krzywa temperaturowo-czasowa jest najczęściej stosowaną krzywą pożarową, ponieważ śledzi ją także większość analiz eksperymentalnych materiałów stosowanych do ochrony przeciwpożarowej. Ponadto wdrożyliśmy zewnętrzną krzywą pożaru oraz krzywą węglowodorów. Inną opcją jest bezpośrednie wprowadzanie temperatury elementu konstrukcyjnego, na przykład na podstawie eksperymentu lub innych rodzajów obliczeń pola temperatury (1).

Aby zabezpieczyć elementy konstrukcyjne przed skutkami pożaru, do elementów, które mają zostać zaprojektowane, można przymocować różnego rodzaju obudowy zabezpieczające przed ogniem. W przypadku wybrania materiału przeciwpożarowego odpowiednie dane zostaną obliczone zgodnie z sekcją 4.5.2.2. Zgodnie z normą EN 1993-1-2 materiały przeciwpożarowe są reprezentowane wyłącznie przez materiały z płyt i tynków. Projekt zapewniający taki schemat nie jest dopuszczalny dla powłok ochronnych o wydajności izolacji lub pęczniejących, ponieważ obudowy te zmieniają swoje właściwości w zależności od temperatury (2).

Po określeniu temperatur stali należy ponownie zaprojektować nośność i stateczność, zmniejszając granicę plastyczności, a także moduł sprężystości obliczeniowej ze względu na podwyższoną temperaturę dostępną w elemencie konstrukcyjnym. Przeglądając tabele wyników, można osobno oceniać dane dla typowych konstrukcji i konstrukcji przeciwpożarowych (3).

Ponadto wynik daje możliwość wyświetlenia iteracyjnie określonej temperatury stali pokazanej na wykresie wraz z wybraną krzywą ognia (4).

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD