Stanovování podélné výztuže pro posouzení posouvající síly

Tipy & triky

Únosnost ve smyku VRd,c bez výpočtové smykové výztuže je počítána v závislosti na stupni podélné výztuže například podle 6.2.2, EN 1992‑1‑1.

Při dosavadním výpočtu VRd,c se v modulech RF‑CONCRETE MembersCONCRETE vždy používala požadovaná podélná výztuž z posouzení ohybu. To vedlo k podceňování únosnosti ve smyku bez smykové výztuže v blízkosti kloubových koncových podpěr, neboť tam požadovaná ohybová výztuž, na rozdíl od působení posouvající síly, ubývá ve směru podpory. Navíc aktuálně použitá podélná výztuž v oblasti koncových podpěr se významně liší od požadované ohybové výztuže (například v případě neodstupňované výztuže nosníku).

V modulech RF‑CONCRETE Members a CONCRETE může tedy uživatel zadat, jestli má být posouzení posouvající síly s požadovanou podélnou výztuží provedeno z posouzení ohybu nebo z navržené podélné výztuže z návrhu výztuže definovaném v okně 3.1. Navržená výztuž bude použita pouze na místech, kde není únosnost posouvající síly s požadovanou ohybovou výztuží dostatečná. Pokud je možné s navrženou výztuží provést posouzení posouvající síly bez smykové výztuže, bude navržená výztuž považována také za staticky nutnou podélnou výztuž.

Takto je tedy k dispozici možnost nechat automaticky navýšit požadovanou podélnou výztuž k zamezení vzniku smykové výztuže. Přitom se požadovaná podélná výztuž může navýšit až na maximální stupeň vyztužení 0,02. Pokud se přitom ukáže, že VRd,c je při použití maximálního stupně podélné výztuže stále ještě menší než působící posouvající síla VEd, pak je navyšování podélné výztuže pro únosnost posouvající síly VRd,c neúčinné a nebude dále prováděno či používáno. V tomto případě bude VRd,c s požadovanou podélnou výztuží určeno z posouzení ohybu a následně bude spočtena požadovaná smyková výztuž.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD