Vylepšené grafické zobrazení detailů posouzení v RF-/FOUNDATION Pro

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

V přídavném modulu RF‑/FOUNDATION má nyní uživatel k dispozici vylepšený grafický výstup v detailech výsledků.

Nejprve nalistujme okno „2.2 Rozhodující posouzení“. V interaktivní grafice tohoto okna nyní můžeme ke každému provedenému posouzení zobrazit jednotlivé hodnoty daného posouzení.
Mimo jiné mohou být zobrazeny reakce na uzlových podporách, a to jednotlivě (Pz, Px, Py, Mx, Mz), nebo celkově jako zatížení uzlu. Také výsledky jako průběh tlakového napětí pod základovou deskou (viz obrázek) jsou nyní lépe znázorněné. V obrázku jsou zobrazeny navržené hodnoty pro řádky vybrané kurzorem v tabulce výsledků. Výsledkové nebo zatěžovací hodnoty mohou být volitelně zobrazeny nebo skryty pomocí tlačítka [Zobrazit všechny výsledky].

Hodnoty zde uváděné se vztahují na rozhodující zatěžovací stav nebo kombinaci zatížení. Volitelně můžeme vybrat jeden určitý zatěžovací stav či kombinaci zatížení, pro které dále prohlížíme výsledky.

Tato nová funkce je k dispozici od verze 5.02 (RFEM, RF‑FOUNDATION Pro) případně 8.02 (RSTAB, FOUNDATION Pro).

Klíčová slova

Základ Návrh ohybu Výsledková tabulka Dialog Výsledky

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD