Definice zatížení z vícevrstvých skladeb

Tipy & triky

Přídavná zatížení od vlastní tíhy se většinou skládají z více vrstev, jako například klasické podlahové a střešní skladby budov nebo mostní skladby vozovky. Při definici zatížení v programu RFEM nebo RSTAB je možné pomocí užití zatížení z vícevrstvých skladeb definovat měrnou tíhu a tloušťku jednotlivých vrstev. Poté se automaticky stanoví součet jednotlivých plošných tíží a převezme se jako plošné zatížení nebo zatížení na prut do dialogu pro zatížení. Pro archivaci opakujících se vícevrstvých skladeb je k dispozici speciální databáze. Tam mohou být již vytvořené vícevrstvé skladby jednotlivě upraveny, kopírovány nebo vytvořeny pomocí vlastní definice skladby.

V programu RFEM a RSTABu zůstane definovaná vícevrstvá skladba propojena se zatíženími a může být vždy změněna. Skladba hodnot zatížení je podrobně popsána v tiskovém protokolu.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD