Součinitel kritického zatížení zkoseného ocelového rámu 1: Řešitel vlastních hodnot

Tipy & triky

V následujícím příkladu může být analýza stability ocelového rámu provedena podle Všeobecné metody v souladu s EN 1993‑1‑1, Cl. 6.3.4 v doplňkovém modulu RF / STEEL EC3 . První z mých tří sloupků ukazuje stanovení kritického zatěžovacího faktoru pro konstrukční zatížení požadované koncepcí návrhu, která dosahuje elastického kritického zatížení vzpěrami s deformacemi z hlavní roviny kostry.

Nosník rámu je zatížen rovnoměrným zatížením 17,5 kN / m (na horní přírubě). V aplikaci Podrobnosti můžete zadat bod aplikace zatížení (standardně „horní příruba, destabilizační efekt“).

Hraniční podmínky oddělené substruktury jsou definovány v okně 1.6 doplňkového modulu RF / STEEL EC3. Potom můžete spustit výpočet.

V tomto modelu výsledky kritického zatěžovacího faktoru α cr činí 2,376 (viz obrázek). Tvar režimu můžete zobrazit graficky v novém okně pro účely kontroly a vyhodnocení. Regulační problém stability zahrnuje laterální torzní vybočení rámu příhradového nosníku.

Ve druhém sloupci bude tvar členu a kritický součinitel zatížení vypočítán na členském modelu pomocí přídavného modulu RF- / FE ‑ LTB .

Ve třetím a posledním sloupku budou tvary režimu a kritické faktory zátěže stanovené dříve vyhodnoceny pomocí modelu FE (povrchové prvky) a přídavného modulu RF ‑ STABILITY .

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD