Kritický součinitel zatížení náběhy ocelového rámu 1: Řešidl přirozených čísel

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V následujícím příkladu lze provést posouzení stability ocelového rámu podle obecné metody podle EN 1993-1-1, Cl. 6.3.4 v přídavném modulu RF-/STEEL EC3 . První z mých tří sloupů ukazuje stanovení součinitele kritického zatížení pro návrhová zatížení, která vyžaduje návrhová posouzení, kdy pružné kritické zatížení narazí s deformacemi z hlavní roviny nosníku.

Rámový příhradový nosník je zatížen jednotnou silou 17,5 kN / m (na horní pásnici). Bod zatížení lze zadat v sekci Detaily (standardně), (horní pásmo, destabilizující efekt).

Hraniční podmínky oddělené spodní konstrukce jsou definovány v náhledu 1.6 přídavného modulu RF- / STEEL EC3. Poté lze výpočet spustit.

V tomto modelu má součinitel kritického zatížení α cr hodnotu 2 376 výsledků (viz obrázek). Tvar zobrazení můžeme zobrazit graficky v novém okně pro účely kontroly a vyhodnocení. Rozhodující stabilitní problém spočívá v klopení rámového příhradového kloubu.

Ve druhém sloupci se vypočítají tvarový režim a součinitel kritického zatížení na prutovém modelu s přídavným modulem RF- / FE-LTB .

Ve třetím a posledním příspěvku se budou vyhodnocovat tvary tvarů a rozhodující faktory kritického zatížení pomocí modelu konečných prvků (plošných prvků) a přídavného modulu RF-STABILITY .

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD