Grafické schéma požadované ohybové výztuže

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Počínaje verzí programu x.06.1103 jsou k dispozici různé optimalizace. Přídavný modul RF- / FOUNDATION Pro byl dále vyvíjen.

Jedním z nových vlastností je dodatečné znázornění grafického schématu potřebné výztuže ohybové desky v tiskovém protokolu. Potřebné ohybové výztuže se nyní graficky znázorní kombinovaně v horní a spodní části hlavního a vedlejšího směru zatížení. Umístění průřezů je dokumentováno i graficky.

Tato schéma je standardně k dispozici při vytváření nového výstupního protokolu v programu x.06.1103. V sekci Výstupní protokol, záložka Výsledky 2, můžeme vybrat. V případě potřeby lze toto schéma deaktivovat ve stejném dialogu.

Tato grafika je doplněna tabulkou s požadovanou ohybovou výztuží, která je také standardně aktivována.

Klíčová slova

Základ Návrh ohybu Výztuž Výztuž s ohýbáním Geotechnický inženýring

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD