Půdní profil

Tipy & triky

Od verze programu x.06.1103 je možné zadat profil půdy v RF- / FOUNDATION Pro . To vám dává výhodu nastavit několik půdních vrstev s různými parametry půdy nad a pod základovou základnou. Pro vstup do půdních vrstev je k dispozici knihovna s různými půdami, kterou lze rozšířit o uživatelem definované půdy. Uživatelsky definovaný profil půdy je zobrazen v interaktivní informační grafice. Jakákoliv změna, například změna tloušťky půdy, se okamžitě projeví v grafice.

Pro vstup do půdního profilu je nutné aktivovat konstrukci pro zemní spojení s únosností ložiska dle EN 1997‑1 Příloha D a pro posuv. Poté se stanoví ložiskový nebo kluzný odpor pomocí půdních parametrů definovaného půdního profilu a aplikuje se na geotechnický návrh.

Pokud nastavíte povolený tlak zeminy jako uživatelsky definovaný a deaktivujete návrh pro posun v detailech návrhu, není nutné definovat profil půdy. V tomto případě není dostupné dialogové okno pro zadání.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD