Příležitosti a výzvy, které BIM přináší statikům

Odborný článek

Cílem bakalářské práce Daniela Dlubala je analyzovat a na příkladech ukázat příležitosti, výhody a možnosti, které BIM nabízí při posuzování statiky konstrukcí. Práce se přitom také zabývá zásadními informacemi, které statik potřebuje pro statický návrh konstrukce, a podrobně vysvětluje výměnu dat mezi aplikacemi CAD a programy pro statické výpočty.
Autor se také věnuje výzvám, překážkám a problémům, které s sebou přináší přechod na BIM projektování. Důkladněji přitom zkoumá odvození oborově specifického modelu konstrukce pro statické výpočty z modelu BIM a rovněž hranice, na které se při postupu práce naráží.

Klíčová slova

bim informační modelování budov statika

Ke stažení

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD