Odhad emisí CO2 v programu RFEM 6 / RSTAB 9

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Nové

26. srpna 2022

001755

Irena Kirova

Odborný článek

Obecné

RFEM 6

RSTAB 9

Druhá část dvoudílného addonu Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 umožňuje odhad emisí CO2 u statických modelů. V tomto příspěvku ukážeme, jak odhadnout emise CO2 pro budovu znázorněnou na obrázku 1.

Postup pro odhad emisí CO2 v programu RFEM 6 / RSTAB 9 je velmi podobný postupu při odhadu nákladů, který jsme popsali v článku 'Odhad a optimalizace nákladů na základě minimálních nákladů v programu RFEM 6'. Pokud je již v Základních údajích aktivován addon Optimalizace a odhad nákladů / Odhad emisí CO2 (obrázek 2), je třeba nejdříve aktivovat pro materiály v modelu možnost 'Odhad emisí CO2' (obrázek 3).

Nezapomeňte, že pro základovou desku, vnější stěny suterénu, vnitřní stěny suterénu, stropy, vnější stěny, vnitřní stěny a střešní konstrukci jsou použity různé materiály (obrázek 4). Odhad emisí CO2 je tak třeba aktivovat zvlášť pro každý materiál. Výhodou je, že emise CO2 nemusíte odhadovat u všech materiálů, ale pouze u těch, které vás zajímají. Tímto způsobem lze odhadnout emise pouze pro určité části konstrukce (například vnější stěny, střešní konstrukci, stropy atd.).

Dále přejděte na záložku 'Odhad emisí CO2' v okně 'Upravit materiál'. Odhad emisí CO2 vychází z jednotkových emisí prutů, ploch/vrstev a těles. Stačí tedy pro sledované prvky definovat jednotku a jednotkové emise. Program poté automaticky spočítá celkové emise a zobrazí je jako na obrázku 5.

Jednotkové emise lze převzít z databáze. Lze zohlednit i záporné emise, což je zajímavé z hlediska udržitelnosti. Pomocí odhadu emisí lze například optimalizovat model na základě minimálních emisí CO2. Tímto způsobem bude program hledat optimální řešení založené na větším používání materiálů s velmi malým nebo záporným potenciálem globálního oteplování tak, aby byla splněna podmínka minimálních emisí CO2.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Emise Odhad

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 452x
  • Aktualizováno 11. ledna 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 2. března 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 16. března 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 30. března 2023 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 26. ledna 2023 9:00 - 13:00 CET

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 25. ledna 2023 9:00 - 11:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy

Online školení 19. ledna 2023 9:00 - 13:00 CET

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 21. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 19. prosince 2022 9:00 - 11:30 CET

Integrace Revitu, IFC a DXF do programu RFEM 6 (USA)

Integrace Revitu, IFC a DXF do programu RFEM 6 (USA)

Webinář 15. prosince 2022 14:00 - 15:00 EDT

Analýza napětí na plochách a prutech v programu RFEM 6

Analýza napětí na plochách a prutech v programu RFEM 6

Webinář 15. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 12. prosince 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR