Vytvoření průřezů pomocí DXF šablony

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

V tomto příspěvku vám ukážeme, jak můžete vytvářet průřezy pomocí souborů DXF.

Do programu RSECTION lze importovat geometrie průřezů, které jsou k dispozici ve formátu DXF jako obrysy nebo střednice, a použít je jako základ pro modelování.

Import spustíte z hlavní nabídky Soubor přes Importovat → DXF. Po výběru souboru DXF k importu je třeba provést další nastavení v dialogu pro import (obrázek 1).

Bod vložení můžete zadat ručně nebo ho definovat graficky v pracovním okně pomocí tlačítka Vyberte jednotlivě . DXF šablonu lze také natočit. Při kladném úhlu α se šablona natočí ve směru hodinových ručiček.

Souřadnice můžete také transformovat. Souřadnice Y a Z můžete zaměnit, ale také zrcadlit.

Pro vytvoření průřezu máte k dispozici tři možnosti:

  • Vytvořit DXF šablonu pro další úpravy
  • Vytvořit prvky automaticky
  • Použít linie DXF šablony jako střednice prvků s definovanou tloušťkou

Poslední dvě jmenované funkce vygenerují prvky včetně příslušných částí. Ze seznamu již vytvořených materiálů můžete vybrat materiál, upravit ho nebo zadat nový.

Vytvoření DXF šablony pro další úpravy

Linie ze souboru DXF se importují jako linie, takže je můžete použít jako pomůcku při dalším modelování.

Tato funkce je vhodná pro masivní průřezy, pro které je třeba vytvořit pouze části, ale ne prvky.

Kromě toho lze tuto funkci použít také pro složité průřezy, pro které je třeba vytvořit pouze prvky pro rozhodující části průřezu. Na obrázku 2 je znázorněn průřez, u kterého jsou boulením ohroženy pouze stojiny. Je zde naprosto postačující vytvořit prvky pouze pro stojiny a pásnice. Prvky pásnic jsou nezbytné pro správné uložení subpanelů.

Automatické vytváření prvků

Automatické vytvoření prvků se doporučuje, pokud jsou v souboru DXF k dispozici obrysové linie průřezu (obrázek 3). RSECTION vytvoří střednice mezi rovnoběžnými liniemi, poté vytvoří prvky včetně příslušných částí mezi průsečíky. Vygenerují se pouze prvky, které nepřekračují tloušťku definovanou v poli 'Maximální tloušťka'.

Linie DXF šablony jako střednice prvků s definovanou tloušťkou

Pokud je geometrie průřezu k dispozici jako střednicový model (obrázek 4), můžete uvažovat linie DXF šablony jako osy těchto prvků. Tloušťka zadaná v poli 't' se přiřadí všem prvkům.

Hladina na pozadí

Soubor DXF můžete použít jako hladinu na pozadí pro zadávání objektů (obrázek 5). Hladinu na pozadí můžete vložit příkazem z hlavní nabídky Vložit přes Pomocné objekty → Hladiny na pozadí.

Na rozdíl od importu DXF, při němž se vytvoří nový soubor, se takto hladina na pozadí vloží do aktuálního souboru.

Při importu souboru jako hladiny na pozadí se nevygenerují žádné body a linie; hladina na pozadí slouží jako rastr pro úchopy pro další modelování.

Úpravy pomocí nástrojů pro modelování

Pomocí nástrojů pro modelování můžete vygenerované objekty dodatečně upravovat a doplňovat chybějící objekty.

Pro zadání části lze použít funkci 'Vybrat hraniční linie'. RSECTION rozpozná část automaticky, jakmile je definován dostatečný počet hraničních linií (obrázek 6).

Stejným způsobem můžete pomocí funkce 'Vybrat hraniční linie' definovat otvory (obrázek 7).

Pomocí funkcí 'Zadat střednice' a 'Zadat střednice | Osy úhlu' v nabídce Nástroje můžete vytvořit střednice mezi dvěma liniemi. Chcete-li vytvořit linie, klikněte postupně na obě linie (obrázek 8).

Pokud střednice nemají průnik, můžete je prodloužit. V nabídce Nástroje můžete použít funkce 'Prodloužit nebo zkrátit linie' nebo 'Vytvořit roh s úkosem' nebo 'Vytvořit zaoblený roh' (obrázek 9).

Poté je možné prvky vložit na střednice pomocí funkce 'Vytvořit prvky na liniích'. Zadejte skutečnou tloušťku prvku a vyberte linie (obrázek 10).

Modelování průřezu pomocí souborů DXF je zaznamenáno v našem videu.

Autor

Sonja von Bloh, M.Sc.

Sonja von Bloh, M.Sc.

Vývoj produktů a péče o zákazníky

Ing. von Bloh zajišťuje technickou podporu zákazníkům a je zodpovědná za vývoj programu RSECTION a addonů pro ocelové a hliníkové konstrukce.

Klíčová slova

DXF Hladina na pozadí Import

Ke stažení

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 495x
  • Aktualizováno 5. září 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

RSECTION 1 | Studenti | Pevnost a pružnost

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

Online školení | Anglicky

RSECTION | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 31. října 2023 16:00 - 17:00 CEST

Online školení | Anglicky

RSECTION | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 31. října 2023 16:00 - 17:00 CEST

Posouzení masivních průřezů z RSECTION v programu RFEM 6

Posouzení masivních průřezů z RSECTION v programu RFEM 6

Webinář 31. října 2023 13:00 - 14:00 CEST

Posouzení masivních průřezů z RSECTION v programu RFEM 6

Webinář 14. září 2023 14:00 - 15:00 CEST

Modelování průřezů v RSECTION 1

Modelování průřezů v RSECTION 1

Webinář 30. března 2023 14:00 - 15:00 CEST

RSECTION 1

RSECTION 1

Hlavní program

Samostatný program RSECTION stanovuje průřezové charakteristiky pro libovolné tenkostěnné a masivní průřezy a provádí analýzu napětí.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR