FAQ 000087 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet SHAPE-THIN RF-STEEL STEEL

Mám nosník s náběhem definovaný na začátku a na konci průřezy (spočtených v SHAPE-THIN) a vypočítaný rám. Během výpočtu napětí v přídavném modulu STEEL se objeví chybové hlášení „Zadaný nosník s náběhy obsahuje nekompatibilní průřezy“. Co dělat?

Odpověď

Tato zpráva se objeví, pokud mají krajní průřezy nosníku proměnného průřezu rozdílný počet napěťových bodů.

Napětí v přídavném modulu STEEL se počítají pomocí momentů setrvačnosti a vzdáleností k napěťovým bodům. Pokud mají počáteční a koncový průřez nosníku proměnného průřezu jiný počet a umístění napěťových bodů, program nemůže interpolovat mezilehlé hodnoty. V režimu zobrazení plný model není zobrazen plynulý průběh, ale pouze průřez na začátku a na konci. Uprostřed nosníku se průřezy mění.

Napěťové body profilu můžete vidět v informacích o průřezu. Po zmáčknutí tlačítka [Detaily napěťových bodů] se objeví tabulka s přesnými daty o napěťových bodech (počet, poloha atd.).

Řešením je tedy mít stejný počet napěťových bodů u obou průřezů. Toho lze dosáhnout například vytvořením koncového profilu zkopírováním počátečního profilu a přizpůsobením rozměrů. Původní tvar však musí být zachován. Proto by bylo nezbytné, modelovat jen minimální zesílení posílení.

Průřezy s náběhy můžete také vytvořit pomocí knihovny RSTAB: Pro tento případ jsou pod svařovanými profily k dispozici profily „profily s náběhy pod vyztuženými IVU“.

Klíčová slova

Napěťové body naběh nekompatibilní průřez napětí

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD