Jak můžete změnit měřítko pro grafické znázornění zatížení tyče nebo vzdálenost zatížení od osy tyče?

Odpověď

Grafické zobrazení zatížení se nastavuje pomocí vlastností zobrazení.

Vyberte zatížení, které chcete změnit, a stiskněte pravé tlačítko myši. V zobrazené kontextové nabídce vyberte položku Display Properties . Tím se dostanete přímo do nastavení vybraného objektu.

K vlastnostem zobrazení lze přistupovat také pomocí nabídky Možnosti > Vlastnosti zobrazení.

Klíčová slova

Zatížení na prut, zatížení, síla, moment, teplota

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD