Co znamená pojem „skupina“ při definování nové kombinace výsledků?

Odpověď

Ve sloupci "Skupina" můžete vidět, jak jsou jednotlivé zatěžovací stavy seskupeny dohromady, a tudíž uvažovány v kombinačním kritériu.

V příkladu příkladu jsou zatěžovací stavy 3 až 6 přiřazeny skupině 1. Zatěžovací stavy 14 a 15 patří do skupiny 2. Můžete si také představit závorku pro tyto skupiny:
1,35 * LF1 / s + 1,5 * LF2 + (1,5 * LF3 nebo LF6) + (1,5 * LF14 nebo 1,5 * LF15)

Čísla skupin tak usnadňují pochopení kombinace - zejména v kombinaci s více operacemi AND / OR.

Klíčová slova

Zatěžovací stav, kombinace zatížení, kombinace výsledků

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD