Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000106 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB

Co znamená při zadání nové kombinace výsledků označení "Skupina"?

Odpověď

Ve sloupci "Skupina" vidíme, jak se jednotlivé zatěžovací stavy skládají do skupin, a zohledňují tak v kombinačním kritériu.

Na příkladě se zatěžovací stavy 3 až 6 přiřadí skupině 1. Zatěžovací stavy 14 a 15 patří do 2. skupiny.
1,35 * LC1 / s + 1,5 * LC2 + (1,5 * LC3 nebo LC6) + (1,5 * LC14 nebo 1,5 * LC15)

Čísla skupin usnadňují srozumitelnou kombinaci, zvláště u kombinací s několika funkcemi AND / OR.

Klíčová slova

Kombinace výsledků Zatěžovací stav Skupina

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD