Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000178 CS

1. prosince 2017

Tiskový protokol RFEM RSTAB

Rozložení stránky chceme aktualizovat a sjednotit na všech počítačích v naší kanceláři, ovšem bez ručního zadání. Je možné zkopírovat soubor obsahující rozvržení do příslušných počítačů? Kde najdu tento konfigurační soubor?

Odpověď

Chcete-li složit rozdělení stránky na každém počítači, zkopírujte následující soubory:


  • DlubalProtocolConfig.cfg

    (ve složce "Stammdat", například C: \ ProgramData \ Dlubal \ Stammdat)

  • RstabProtocolConfig.cfg nebo RmefProtocolConfig.cfg

    (ve složce "Základní údaje" v programu RFEM nebo v RSTABu)


Záhlaví výstupního protokolu lze uložit v hlavní nabídce "Nastavení" -> "Hlavička tisku". Záhlaví se uloží do složky "DlubalProtocolConfigNew.cfg" ve složce "Stammdat". Nezapomeňte uložit změny při ukončení programu RSTAB nebo RFEM. Chcete-li předejít přepsání hlaviček během aktualizace, ponecháme si kopii souboru v samostatné složce.

V souboru "RstabProtocolConfig.cfg" se uloží všechna nastavení pro šablonu protokolu. Tento soubor před instalací uložte. Případně lze ještě před další instalací zkopírovat celý Stammdat složku v případě přepsání souborů definovaných uživatelem.

Klíčová slova

Výstupní protokol Tisková hlava Hlavička firmy Rozvržení stránky Minuty Příklad příkladu

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD