Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000237 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM

Jaké jsou limity výpočetního jádra programu RFEM?

Odpověď

Následující hodnoty představují horní hranice v datové struktuře programu RFEM:

  • 99 999 údaje o konstrukci (objekty v každé kategorii, tj. Uzly, linie, plochy, průřezy apod.)
  • Údaje o zatížení 99 999 (objekty každého typu zatížení v jednom zatěžovacím stavu)
  • 9 999 zatěžovacích stavů
  • 9 999 kombinací zatížení (součet nelineárně vyhodnocených zatěžovacích stavů a kombinací zatížení nesmí být vyšší než 9 999)
  • 9 999 kombinací výsledků

Je ovšem třeba si uvědomit, že limit pro efektivní práci s programy RFEM může být menší a může také záviset na hardwaru.

Klíčová slova

Program omezení Kapacity programu Limit

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD