V případě tyče s asymetrickým průřezem prochází rovina zatížení skrz těžiště průřezu, ne přes jeho střed smyku. Proto by došlo k torznímu napětí. Ale proč je M T = 0?

Odpověď

V RFEM a RSTABu se zatížení vždy vztahuje ke středu smyku. Plánovaná torze v důsledku geometrie profilu (těžiště není rovna středu smyku) se proto nezaznamenává. Grafika se systémovou linií (těžká osa) a zatížení, které na ni působí, může vést k chybnému závěru.

Aby se zjistilo zkroucení vlivem zatížení, které nepůsobí ve středu smyku, musí být aplikován dodatečný krouticí moment (doba zatížení na střed smyku).

Alternativně může být proveden výpočet pomocí modulu RF- / STEEL EC3 s obloukovým kroucením. Tam je možné aplikovat zatížení v těžišti.

Klíčová slova

Twist, sedmý stupeň volnosti, zkroucení, střed smyku

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD