Jak mohu změnit velikost zatěžovacích šipek?

Odpověď

Klikněte pravým tlačítkem myši na šipku zatížení a v místní nabídce vyberte možnost „Zvětšit velikost zobrazení“ nebo „Zmenšit velikost zobrazení“.

Podrobná nastavení jsou možná prostřednictvím vlastností zobrazení, které jsou přístupné také prostřednictvím kontextového menu. Pro každou zátěžový objekt lze nastavit vzdálenost, velikost, barvu atd. Individuálně.

Pro velikost vektorů zatížení platí také mezní nastavení, která jsou založena na velikosti celkového modelu. Tyto limity lze zkontrolovat pomocí tlačítka [Nastavení] a v případě potřeby změnit.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD