Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000513 CS

1. prosince 2017

Nastavení zobrazení RFEM RSTAB

Jak lze velikost šipek zatížení změnit?

Odpověď

Pravým tlačítkem myši klikneme na šipku a v místní nabídce vybereme možnost Zvětšit velikost nebo Zmenšit velikost.

Podrobné nastavení lze nastavit v dialogu Vlastnosti zobrazení, ke kterému můžeme přistupovat také v kontextové nabídce pro zatížení. Umístění, velikost, barva apod. Lze nastavit zvlášť pro každý zatěžovací objekt.

Dále máme k dispozici omezení, která platí pro velikost zatěžovacích vektorů. Jsou srovnávány s velikostí celého modelu. Tyto limity je možné zkontrolovat tlačítkem [Nastavení] a případně je lze změnit.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD