FAQ 000601 CS

Tiskový protokol RFEM RSTAB

Je možné přepnout rozložení stránky tiskového protokolu do formátu podle vydání 504 (konstrukce mostu)?

Odpověď

V RSTABu a RFEMu bohužel není integrován půdorys jako mostní konstrukce. Rozvržení stránky tiskového protokolu lze změnit, ale nikoli v požadovaném rozsahu. Lze upravovat pouze velikosti písma a vzdálenosti.

Aby bylo možné zadávat data ve formuláři, mohu vám dát pouze objížďku přes integrovaná rozhraní. Můžete proto použít protokol tisku z. Například exportovat do souboru RTF a potom data převést do formuláře.

Toho lze dosáhnout pomocí výrazu ASCII (v RSTAB) nebo pomocí rozhraní pro statický textový program BauText.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD