FAQ 000670 CS

Tiskový protokol RFEM RSTAB

Z výtisku chci vytisknout konkrétní stránku. Tisk je však určen pro jinou stránku.

Jak by to mohlo být a jak mohu problém vyřešit?

Odpověď

Rozdíl mezi tiskovým protokolem a výtiskem papíru může být proveden předcházejícím krycím listem, protože není očíslován.

Pokud tomu tak není, může být použit následující důvod: Výtiskový protokol je vždy nastaven s výchozím ovladačem tiskárny. Proto by měl být také vytištěn na této standardní tiskárně. Řešením může být nastavení "papírové tiskárny" jako výchozí - nebo instalace nového ovladače tiskárny a nastavení výchozí tiskárny.

Můžete například najít aktualizace ovladačů. Na www.treiber.de .

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD