Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000670 CS

1. prosince 2017

Sandy Matula Tiskový protokol RFEM RSTAB

Chci vytisknout určitou stránku z protokolu, ale vytiskne jinou. Co by mohlo být důvodem k tomuto problému a jak ho mohu podniknout?

Odpověď

Rozdíl mezi výstupním protokolem a aktuálním tiskem může být způsoben titulní stranou bez čísla.

Pokud tomu tak není, může být pouze jeden z následujících důvodů:

Výstupní protokol se vždy sestaví s přednastaveným ovladačem tisku. Měli bychom ho také použít k tisku.

Uživatel může ovšem standardně nastavit jinou tiskárnu nebo nainstalovat nový ovladač tiskárny a nastavit jako standardní tiskárnu.

Klíčová slova

Tiskový protokol Tisk na papír Titulní stránka Číslování Ovladač

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD