FAQ 000728 CS

Výpočet RFEM RSTAB

V RSTAB / RFEM je možné násobit zatížení zatěžovacího stavu faktorem.

Je tento faktor zatížení vždy zohledněn - to je také v kombinacích zatížení? Nebo je faktor použit pouze v jednotlivých zatěžovacích stavech?

Odpověď

Součinitel zatížení je vždy zohledněn při výpočtu - tedy i v kombinacích zatížení a výsledku.

Totéž platí pro součinitel kombinací zatížení.

Klíčová slova

Faktor, Zatěžovatel, Zatížení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD