Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 001047 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RFEM

Jak lze zatížení větrem zadat plochou (například sila na obilí, zakřivená stěna apod.)?

Odpověď

Pro zatížení větrem do asymetrického skořepiny nabízí program RFEM lineární proměnné zatížení zatížením.

Pro snazší zadání zatížení pomáhá skořepina sestávat z několika průřezů, například osmi kruhovými průřezy. Lze tak zadat zatížení v lokálním směru z lineárně (viz obrázek).

V závislosti na požadované přesnosti lze také definovat menší řezy.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
;