Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 001450 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB

Jak mohu zjednodušit proces modelování?

Odpověď

RSTAB 8 a RFEM 5 nabízí možnost vytvořit liniový rastr. Můžete vytvořit kartézskou, šikmou, sférickou nebo válcovou rastr. Samozřejmě je lze také rozměrovat a označit. Uživatelské linie linií vám pomůže modelovat konstrukce skládající se z ploch, nosníkových roštů nebo rastru.

Dialog pro vytvoření nového liniového rastru vybereme v hlavní nabídce "Vložit" příkazem "Řádek v linii". Zobrazí se dialog "Liniový rastr", v němž můžeme definovat novou rastru.

Nastavení liniového rastru můžeme uložit jako šablony a později použít znovu.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD