Pro projekt musím zafarbit jednotlivé průřezy ve vykreslování v červené, zelené nebo žluté. Jak by se měl postupovat zde, pokud by jednotlivé pruhy ve vykreslování měly mít jinou barvu než ostatní?

Odpověď

V RSTABu a RFEMu jsou objekty, jako jsou materiály, šablony nebo průřezy, přiřazeny různé barvy, které umožňují jasné zobrazení.

Položka Barvy v Renderingu v programu Show Navigator obsahuje několik polí pro výběr (viz obrázek). Aktivní pole řídí mapování barev objektů v vykreslování. Ve výchozím nastavení se použijí barvy materiálu definované pro každý materiál.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD