Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

1. prosince 2017

001453

Modelování | Konstrukce

RFEM

RSTAB

Je možné navrhnout zadané dřevěné průřezy?

Odpověď

V nosníkové konstrukci se často používají nosníky z několika dřevěných dílců. Jednotlivé díly lze spojit lepením, hřebíky, hmoždinkami nebo hmoždinkami. Při použití lepidla se má spojení považovat za tuhé. U přípojek například pomocí spojovacích prostředků lze použít spoje bez vlastností průřezů.

V RFEMu a RSTABu lze zohlednit (prokluzu) spojení v jednotlivých vrstvách. To lze provést zadáním součinitele gamma, který lze stanovit pomocí metody gama, například podle EN 1995-1-1 (příloha B). Při tomto součiniteli se Steinerova složka dílčích částí průřezu snižuje, což vede k účinné ohybové tuhosti.

Kromě toho lze jednotlivým průřezům přiřadit různé materiály. K tomu je zapotřebí funkce "Hybridní", při které se jeden z těchto prvků použije jako referenční při určování ideálních průřezových charakteristik.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD